Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 april 2021

Statencommissie 7 april 2021: (Grenzeloos) openbaar vervoer na de coronacrisis

Op woensdag 7 april hebben we in de Statencommissie onder meer gesproken over de Wunderline-treinverbinding tussen Groningen en Bremen en de gevolgen van de coronacrisis voor het regionale openbaar vervoer. Lees in dit artikel meer over de inbreng van D66 in deze commissie.

Handhaving gedempte sloot bij Niehove

Aan het begin van de commissievergadering hebben we naar aanleiding van een brief van de Natuur en Milieufederatie Groningen samen met GroenLinks aandacht besteed aan een mogelijk onterecht gedempte sloot bij Niehove. Deze sloot vormt een beschermd onderdeel van het karakteristieke Nationaal Landschap Middag-Humsterland en moet wat ons betreft daarom behouden worden. Desondanks treedt de gemeente niet handhavend op om de sloot weer in oude staat te herstellen.

Om deze reden hebben wij hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Woordvoerder Jurgen Elshof: ‘’In de brief staat dat de gemeente uit overleg met de provincie heeft geconcludeerd dat de demping van de sloot alsnog wordt gelegaliseerd. Kan het College zich vinden in deze conclusie van de gemeente?’’ Het College heeft aangegeven onze zorgen te delen, maar ook dat de gemeente Westerkwartier op dit moment aan zet is. Deze kwestie wordt dus vervolgd.

Eerste stap naar een snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen

Met de Wunderline heeft de provincie het doel een snelle en comfortabele treinverbinding tussen Groningen en Bremen te realiseren. Een verkorting van de reistijd tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland maakt het eenvoudiger en aantrekkelijker voor studenten, werknemers en toeristen om over en weer te studeren, werken en recreëren. Bovendien biedt de Wunderline allerlei mogelijkheden om Groningen te verbinden met andere Europese steden, waartoe wij eerder ook al hebben opgeroepen.

In de voordracht die nu op tafel ligt wordt gevraagd budget beschikbaar te stellen voor de eerste bouwfase van de Wunderline. Hiermee wordt ongeveer twintig minuten reistijdwinst geboekt, onder andere door het spoor in onze provincie geschikt te maken voor hogere snelheden. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Dit is een noodzakelijke stap op weg naar een doorgaande snelle verbinding, over het Noorden, van Amsterdam naar Bremen. De stad Groningen is dé halte voor het Noorden en nadrukkelijk geen eindstation.’’

D66 hoopt dat ook voor de volgende twee fasen in het bouwproces voldoende financiële middelen beschikbaar komen. ‘’Wij streven naar méér zekerheid ten aanzien van de totale realisatie van de nieuwe spoorinfrastructuur voor het Noorden, met de Wunderline, de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Dit meerjarige commitment ten aanzien van de infrastructuur van het Noorden is nodig voor de ontwikkeling van onze regio,’’ aldus onze fractievoorzitter.

Gevolgen van corona voor het openbaar vervoer

In Groningen is het aantal bus- en treinreizigers als gevolg van de coronacrisis momenteel slechts circa dertig procent in vergelijking met dezelfde periode twee jaar eerder. Door de lagere opbrengsten die hiermee gepaard gaan, moet de dienstregeling verder worden afgeschaald. Zeker nu onduidelijk is hoe lang de landelijke overheid financiële steun blijft geven.

Voor D66 is het van belang dat het OV-netwerk van voldoende kwaliteit blijft zodat de bus en trein een aantrekkelijke vervoersoptie blijven na de coronacrisis. Ook vinden wij het belangrijk dat de gevolgen voor medewerkers zoveel mogelijk worden beperkt. ‘’Tegelijkertijd is het aantal reizigers pas in 2025 mogelijk weer op het niveau van voor de coronacrisis en valt er daarom niet te ontkomen aan maatregelen,’’ aldus woordvoerder Peter Gerrits. Het is daarom belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden tussen besparingen enerzijds en een kwalitatief hoogstaand netwerk anderzijds. We zijn dan ook blij dat het College heeft aangegeven alles op alles te zetten het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden voor u als reiziger, bij voorkeur met extra geld van het Rijk.

Na afloop van de Statencommissie zijn we in een informatiebijeenkomst bijgepraat over het bestuurlijke proces richting het Deltaplan voor het Noorden.

Thema

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht. Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoermiddel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk. Meer lezen over onze opvattingen over bereikbaarheid en mobiliteit? Klik dan hieronder!

Lees meer