Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 april 2021

Deltaplan voor het Noorden: betere bereikbaarheid en méér nieuwe woningen

De provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland hebben hun ‘bouwstenen’ voor het Deltaplan voor het Noorden gepresenteerd. Daarbij wordt ingezet op verbetering van de bereikbaarheid van en in de regio met daaraan gekoppeld de bouw van een groot aantal nieuwe woningen. D66 ziet daarin een belangrijke investering in de toekomst van onze provincie en inwoners.

 

Lelylijn, Nedersaksenlijn én verbetering bestaand spoor

In december vorig jaar is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet werd opgeroepen een plan te maken voor de toekomst van Noord-Nederland, met speciale aandacht voor de Lelylijn en de woningbouwopgave. De provincies, gemeenten en waterschappen zijn vervolgens aan de slag gegaan om hiervoor inbreng aan te leveren, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de vandaag gepresenteerde bouwstenen. Verbetering van de bereikbaarheid in de vorm van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en versnelling over bestaand spoor vormt daarbij de basis. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk: ‘’Mensen zijn mede door de coronacrisis meer bereid om op afstand van hun werk te gaan wonen. Dat biedt allerlei kansen op plekken in onze provincie waar het nu soms lastig is voorzieningen overeind te houden. Met dit plan kunnen we deze negatieve ontwikkelingen keren.’’ Daarmee geeft het Deltaplan niet alleen een impuls aan de bereikbaarheid van het Noorden, maar ook aan de leefbaarheid van onze provincie. Bovendien kan de Noordelijke economie door de plannen in potentie met 24 miljard euro groeien, ruim meer dan de verwachte kosten van 9,5 miljard euro voor de drie spoorprojecten.

Ruim 200.000 extra nieuwe woningen

Met deze verbeteringen in de bereikbaarheid kan het Noorden verder investeren in de bouw van nieuwe, duurzame woningen die voor heel Nederland hard nodig zijn. De aanwezige ruimte in het Noorden biedt daarbij veel mogelijkheden. Fractievoorzitter Peter Gerrits: ‘’De woningen die we gaan bouwen zijn voor de huidige én voor de nieuwe Groningers. Daarmee zorgen we voor de leefbaarheid nú en voor de toekomst in onze wijken en dorpen.’’ Doel is om in de vier provincies de komende vijftien jaar 220.000 extra nieuwe woningen te bouwen, bovenop de al bestaande plannen. In Groningen gaat het om ongeveer 50.000 nieuwe huizen, waarbij uiteraard rekening gehouden moet worden met de rust en ruimte die het Groninger landschap kenmerken. Met de plannen wordt in lijn met de visie van D66 letterlijk en figuurlijk gebouwd aan de toekomst van het Noorden.

Kaart met de drie spoortracés waar op wordt ingezet.

De drie spoorprojecten: de Lelylijn (Groningen-Lelystad-Amsterdam), Nedersaksenlijn (Groningen-Emmen-Enschede) en verbetering bestaand spoor over Meppel en Zwolle.

Thema

Het Noorden blijft aantrekkelijk

Groningen is een fijne provincie voor jongeren om te wonen, leven en werken. In de gehele provincie wonen veel jongeren die er naar school gaan, werken en uitgaan. D66 wil jongeren behouden voor Stad en Ommeland door te investeren in onderwijs, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Meer lezen over onze opvattingen over het behoud van jong talent voor de provincie? Klik dan hieronder!

Lees meer