Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 april 2021

Statenvergadering 21 april 2021: Samen bouwen aan perspectief voor het Noorden

De trein stond centraal bij de Statenvergadering van woensdag 21 april. We hebben gedebatteerd over onder meer de eerste bouwfase van de Wunderline en de maandag gepresenteerde bouwstenen van het Deltaplan voor het Noorden. Vervolgens is ’s avonds gestemd over de moties, amendementen en voorstellen.

Sneller met de trein naar Duitsland, en verder

In de Statencommissie twee weken geleden hebben we het belang van de Wunderline voor de ontwikkeling van onze regio al benadrukt. Studenten, werknemers en toeristen kunnen allemaal profiteren van een snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen, waarmee ook de reistijd naar andere Noord-Europese steden wordt verkort.

D66 heeft dan ook het unaniem aangenomen voorstel gesteund om een bedrag van 41,6 miljoen euro vrij te maken voor de eerste bouwfase en voorbereidende werkzaamheden voor de tweede bouwfase. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Zo wordt Groningen dé halte voor het Noorden, en geen eindstation. Wel blijft het streven naar zekerheid ten aanzien van de gehele aanleg, waardoor Groningen goed verbonden wordt met Noord-Duitsland.’’ We hebben daarom aandacht gevraagd voor de financiering van ook de volgende twee bouwfasen.

Ruimte voor nieuwe vormen van participatie

De participatie van jou als inwoner bij beleid en projecten van de provincie is één van de speerpunten van D66. We hebben daarom het voorstel van het College om de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer over te nemen en te komen met een officieel provinciaal participatiebeleid gesteund. Zo kan bij elke ingreep worden bekeken hoe inwoners het beste betrokken kunnen worden.

D66 ziet in dit participatiebeleid graag ook vernieuwende vormen van inwonersparticipatie terug. ‘’Dan gaat het bijvoorbeeld om burgerpanels, enquêtes en het concept ‘Right to Challenge’ dat inwoners in dorpen en buurten uitdaagt om publieke taken over te nemen,’’ aldus Peter Gerrits. We kijken daarom uit naar het participatiebeleid dat naar verwachting eind dit jaar is afgerond.

Impuls voor Groningen met Deltaplan voor het Noorden

Afgelopen maandag presenteerden de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland de bouwstenen van het Deltaplan voor het Noorden. D66 is erg blij met de aandacht die hierin is voor de Lelylijn en Nedersaksenlijn met daaraan gekoppeld de bouw van extra, nieuwe woningen die hard nodig zijn. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Infrastructuur en woningbouw moeten hand in hand gaan door te bouwen op plekken die duurzaam bereikbaar zijn. De impuls van het Deltaplan is echter breder: ook werkgelegenheid en leefbaarheid worden terecht betrokken in de gepresenteerde plannen. Krimp went namelijk nooit.’’ We willen de besturen die gewerkt hebben aan de bouwstenen, waaronder het College in Groningen, dan ook complimenteren voor het plan.

Tegelijkertijd is de uitvoering van het plan spannend. Met name als het gaat om de 50.000 extra woningen die worden gerealiseerd, bovenop de al bestaande plannen voor 20.000 nieuwe woningen. ‘’Ook in het Noorden is de ruimte namelijk kostbaar en moeten we de kwaliteit van het landschap en de natuur bewaken. We vinden het goed dat deze aandachtspunten worden benoemd in de plannen,’’ geeft Peter Gerrits aan. We hebben het College aanvullend gevraagd of er al ideeën zijn hoe de woningen worden ingepast en welke rol de nieuwe Omgevingsvisie hierbij krijgt.

De ingediende amendementen en moties en de uitslagen van de stemmingen zijn te vinden via deze link.

Thema

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht. Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoermiddel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk. Meer lezen over onze opvattingen over bereikbaarheid en mobiliteit? Klik dan hieronder!

Lees meer