Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 mei 2021

Onze visie op het tracé ‘Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden’

Op 14 januari 2021 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het alternatief Eemshaven West als voorkeursalternatief (VKA) gekozen voor de aansluiting van het windpark ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’. Het tracé van Eemshaven West loopt door de Noordzee, kruist de oostelijke punt van Schiermonnikoog en gaat verder via het wad door Natura 2000-gebied de Waddenzee naar de Groningse kust. Parallel aan de Noorderdijk loopt het tracé op land door agrarisch gebied naar de Eemshaven. In de Eemshaven wordt de windenergie aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. De planning is om de stroomkabel omstreeks 2027 in gebruik te nemen.

Voorstander van aanlanding in de Eemshaven

In mei en juni vorig jaar is in Provinciale Staten het voorkeurstracé ‘Net op Zee’ behandeld en is het voorkeursalternatief Eemshaven West, onder randvoorwaarden, opgenomen in het regioadvies aan het ministerie. Dit advies is opgesteld samen met de Provincie Friesland, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, alle kustgemeenten, en Ameland en Schiermonnikoog.

Onze fractie is voorstander van het plan om de stroom van de windparken op zee te laten aanlanden in de Eemshaven. De Eemshaven is de plek in Noord-Nederland waar de windenergie van zee goed kan worden aangewend voor waterstof, andere productiedoeleinden en verdere verdeling naar de rest van Nederland.

De (on)mogelijkheden van Eemshaven Oost

Onze eerste voorkeur was destijds variant Eemshaven Oost. Deze variant, om Rottumerplaat heen en gedeeltelijk over het Wad, leek de meest logische variant. Tijdens meerdere informatiesessies werd ons echter duidelijk dat dit oostelijke tracé (ook) impact heeft op de natuur, net als de westelijke variant. Ook deze variant beïnvloedt zandplaten waarop zeehonden rusten. Daarnaast is er bij de variant Eemshaven Oost een grote kans op aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Ons belangrijkste argument om te kiezen voor het alternatief Eemshaven West is echter dat het oostelijke tracé volgens netbeheerder TenneT nog slechts één keer gebruikt kan worden voor een kabel. Bij nieuwe windparken op zee, die we als D66 in de toekomst graag willen, zal er weer gekeken moeten worden naar nieuwe tracés en dan zou Eemshaven West zeer waarschijnlijk alsnog in beeld komen.

Met Eemshaven West sorteren we voor op de toekomst

We zien tegelijkertijd wel degelijk in dat de variant Eemshaven West, die dus deels onder Schiermonnikoog loopt, voor- en nadelen heeft. Het voordeel is dat we hiermee kiezen voor een tracé waar we door middel van een beloofde multikabel ook in de toekomst nieuwe parken aangesloten te worden, zonder dat er opnieuw gegraven of geboord hoeft te worden. Er is aangegeven dat er een nauwe sleuf gegraven of (nog beter) horizontaal wordt geboord. Op basis van deze informatie hebben wij, als fractie, voor het alternatief Eemshaven West gekozen in het concept regioadvies.

Het is inmiddels bijna een jaar later en TenneT onderzoekt momenteel de technische haalbaarheid, milieueffecten, grondgebruik, kosten, vergunbaarheid en belangen in de omgeving. Dit zal leiden tot een gedetailleerde uitwerking van de kabelroute en/of de aanlegmethode.

We moedigen daarom onze landelijke fractie in de Tweede Kamer aan goed en kritisch te blijven kijken en te vragen naar de meest actuele informatie. Hierover hebben wij vanzelfsprekend contact en wij wegen onze keuzes zorgvuldig samen met hen af.

Neem voor meer informatie contact op met Jurgen Elshof.

Kaart met de verschillende tracés.

De verschillende tracés voor ‘Net op zee’. De fractie van D66 in de Provinciale Staten van Groningen kan zich vinden in het vorig jaar opgestelde regioadvies voor tracé Eemshaven West.

Thema

Energietransitie

Als inwoners van de provincie Groningen beseffen we maar al te goed hoe hard de energietransitie nodig is. De aardbevingen als gevolg van de gaswinning maken dit besef letterlijk voelbaar. Stoppen met de gaswinning zal banen kosten. Maar de energietransitie levert ook werk op. Plus lokale inkomsten en een gezonde leefomgeving. Samen maken we van Groningen dé duurzame energieprovincie van Nederland en Noordwest-Europa. Meer lezen over onze opvattingen over de energietransitie? Klik dan hieronder!

Lees meer