Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 juni 2021

Vragen over digitale informatiebeveiliging en WhatsApp-gebruik bij de provincie

D66 wil weten hoe het is gesteld met de informatiebeveiliging en digitale communicatie bij de provinciale organisatie. Daarom stellen wij hierover schriftelijke vragen (pdf) aan het College van Gedeputeerde Staten. Dit mede naar aanleiding van recente onderzoeken waaruit blijkt dat medewerkers van de landelijke overheid toegang hebben gehad tot privacygevoelige informatie en een deel van de rijksambtenaren vertrouwelijke berichten tegen de afspraken in via WhatsApp verstuurt.

Stimuleer alternatieven voor WhatsApp

D66 vindt dat het gebruik van WhatsApp voor communicatie binnen de overheid, ook op provinciaal niveau, aan banden gelegd moet worden. Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden: ‘’Onlangs zijn de voorwaarden van WhatsApp gewijzigd. Gebruikers worden min of meer gedwongen de nieuwe voorwaarden te accepteren, terwijl hun privacy hierdoor steeds verder in het geding komt. Wat ons betreft mogen medewerkers van de provincie, maar ook College- en Statenleden, voor werkinhoudelijke en vertrouwelijke communicatie daarom niet afhankelijk zijn van WhatsApp.’’ Om die reden hebben we gevraagd of bekend is in hoeverre er binnen de provinciale organisatie gebruik wordt gemaakt van WhatsApp en of er momenteel wordt gekeken naar het stimuleren van veiligere alternatieven.

Voorbereiding op digitale crisissituaties

We zijn daarnaast benieuwd naar de algehele staat van informatiebeveiliging binnen de provincie. Recente incidenten bij twee aan de provincie verbonden organisaties roepen hierover namelijk vragen op. ‘’D66 wil daarom weten of informatiesystemen van de provincie regelmatig grondig worden geëvalueerd op bijvoorbeeld privacy en beveiliging en of men goed voorbereid is op cyberaanvallen en andere digitale crisissituaties,’’ aldus Benjamins-van Oudheusden. ‘’Zeker nu onlangs duidelijk werd dat dit bij een groot deel van de gemeenten in Nederland niet het geval is.’’ De beantwoording van het College van Gedeputeerde Staten op de schriftelijke vragen wordt binnen enkele weken verwacht.

 

Thema

Verbindend & democratisch bestuur

Wij willen dat de provincie zo vroegtijdig mogelijk met inwoners in gesprek gaat over beleid, plannen en keuzes. Wij staan voor een provincie die helder geformuleerde ambities omzet in concreet, controleerbaar beleid. De provincie als verbinding tussen gemeenten en met Den Haag en Europa. Ook zien wij graag dat de provincie nog nadrukkelijker de verbinding zoekt met gemeenten, wijken, buurtschappen, dorpen, ondernemers en maatschappelijk middenveld. Meer lezen over onze opvattingen over openbaar bestuur? Klik dan hieronder!

Lees meer