Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 juni 2021

De provincie investeert verder in nieuwe fietsroutes

Het College van Gedeputeerde Staten heeft bekendgemaakt 6,5 miljoen euro te investeren in vijf nieuwe fietsprojecten in de provincie. Belangrijke fietsverbindingen zoals Appingedam-Delfzijl en Zuidhorn-Leek kunnen door deze investeringen worden gerealiseerd. Daarmee zetten we de fiets in Groningen, overeenkomstig de ambitie van D66, steeds duidelijker op de eerste plaats.

Vijf verschillende projecten

In totaal is er ruim 19 miljoen euro beschikbaar voor de opwaardering van het fietsnetwerk in Groningen, grotendeels vanuit het Uitvoeringsprogramma Fiets (pdf). Later dit jaar beslist de provincie hoe en aan welke verbindingen het gros van dit bedrag wordt besteed. Vooruitlopend hierop zijn nu echter al vijf projecten met prioriteit aangewezen, zodat deze sneller gerealiseerd kunnen worden. Het gaat om comfortabele fietsroutes tussen Appingedam en Delfzijl, Zuidhorn en Leek en een deel van de route tussen Veendam en Pekela. Daarnaast wordt een nieuwe fietsbrug over het Reitdiep bij Zoutkamp gerealiseerd en een vrijliggend fietspad dat hierop aansluit.

Doorwerken aan de fietsinfrastructuur

D66 is verheugd dat met deze vijf projecten verder wordt gewerkt aan de fietsinfrastructuur in onze provincie. Eerder hebben we al gepleit voor goede fietsverbindingen tussen Zuidhorn en Leek en tussen Appingedam en Delfzijl, ook met het oog op de toekomstige Eemsdelta Campus. Het is goed nieuws dat deze nu ook echt gerealiseerd gaan worden, zodat de fiets een steeds aantrekkelijkere vervoersoptie wordt voor alle inwoners. Belangrijk is dat door de vijf projecten ook de veiligheid van fietsers in de provincie aanzienlijk wordt verbeterd. Op veel van de genoemde routes ontbreekt nu namelijk nog een veilig, vrijliggend fietspad.

Vooruitlopend op de besluitvorming over de besteding van het resterende budget in oktober zijn we benieuwd naar jouw ideeën en suggesties. Welke fietsroute in de provincie verdient écht verbetering? Of waar ontbreekt nu nog een goede verbinding? Laat het ons weten door contact op te nemen!

Thema

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht. Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoermiddel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk. Meer lezen over onze opvattingen over bereikbaarheid en mobiliteit? Klik dan hieronder!

Lees meer