Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 augustus 2021

Vooruit met de lokale energietransitie

Dit jaar is er een nieuwe subsidieregeling voor zonneprojecten van energiecoöperaties. Dat is de Subsidieregeling Coöperatieve Energie-opwekking (SCE) die de ‘oude’ postcode-roosregeling vervangt. De nieuwe regeling heeft als voordeel dat er voor deelnemers geen koppeling meer is met het eigen verbruik, je kunt dus ook deelnemen als er al zonnepanelen op je eigen huis liggen. Het project draait onder andere op een subsidiebijdrage in plaats van op de teruggave van betaalde energiebelasting.

Grote vraag naar subsidies

Voor dit jaar, 2021, is er een subsidiebedrag beschikbaar van 92 miljoen euro. De regeling is in het voorjaar beschikbaar gekomen en nu, in de zomer, is de pot alweer leeg. Meteen na de openstelling stroomden de aanvragen binnen bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de subsidies verstrekt. Dat is heel positief want het geeft aan dat de regeling doeltreffend is en dat energiecoöperaties mét deze regeling lokale deelnemers kunnen interesseren in duurzame energieprojecten. Voor de eerste fase van een nieuw initiatief of project in onze provincie is vanuit het Nationaal Programma Groningen daarnaast een startsubsidie beschikbaar waarmee de opstartkosten kunnen worden gedekt. Deze subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor ledenwervingsacties, haalbaarheidsonderzoeken en de formele oprichting van een coöperatie.

Rendement maakt nieuwe projecten mogelijk

Naast het gebruik van subsidies, investeren energiecoöperaties ook eigen vermogen (bijdragen van deelnemers) en trekken zij een lening aan. Een gunstige lening kan worden aangevraagd bij het Fonds Nieuwe Doen, een initiatief van de provincie Groningen. Die lening kan ook worden ingezet om deelnemers te werven die minder eigen geld kunnen inleggen. Elke energiecoöperatie richt de financiële ‘huishouding’ van een energieproject zelf in. Het opwekken en leveren van elektriciteit betaalt de investering terug en geeft rendement, waarmee vervolgprojecten mogelijk gemaakt kunnen worden.

Bied coöperaties duidelijkheid

We kunnen vaart maken met de energietransitie als we de bewoners van onze dorpen en wijken direct betrekken bij de opwekking van groene energie. Energiecoöperaties nemen daarnaast ook initiatieven gericht op onder meer energiebesparing in woningen (wat je bespaart hoef je niet op te wekken) en het gebruik van deelauto’s. Het enige wat nodig is, is duidelijkheid: zorg dat alle aanvragen, mits goed onderbouwd, kunnen worden gehonoreerd. Daarvoor is een flinke ophoging van het budget van de SCE-regeling nodig. Lokaal en provinciaal organiseren we daarmee het draagvlak voor de energietransitie. Er moet daarnaast natuurlijk méér gebeuren, zoals de snelle verbetering van het elektriciteitsnetwerk in Nederland. Een nieuwe regering, mét D66, is daarvoor een voorwaarde.

Thema

Energietransitie

Als inwoners van de provincie Groningen beseffen we maar al te goed hoe hard de energietransitie nodig is. De aardbevingen als gevolg van de gaswinning maken dit besef letterlijk voelbaar. Stoppen met de gaswinning zal banen kosten. Maar de energietransitie levert ook werk op. Plus lokale inkomsten en een gezonde leefomgeving. Samen maken we van Groningen dé duurzame energieprovincie van Nederland en Noordwest-Europa. Meer lezen over onze opvattingen over de energietransitie? Klik dan hieronder!

Lees meer