Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 oktober 2021

Energiebespaarlening biedt kansen voor inwoners met smalle beurs

D66 is verheugd met de voordracht (pdf) aan Provinciale Staten waarin het College voorstelt een half miljoen euro beschikbaar te stellen voor een energiebespaarlening. Huishoudens die gezien hun financiële situatie niet in aanmerking komen voor een reguliere lening kunnen hiermee tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen financieren.

Een win-winsituatie voor klimaat en portemonnee

Voor D66 is het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de energietransitie, ook huishoudens waar sprake is van zogenaamde ‘energiearmoede’. Onlangs bleek nog uit onderzoek dat vijftien procent van de Groningers niet de financiële middelen heeft om de eigen woning te verduurzamen. Onze oud-fractievoorzitter Geert Kamminga zette zich daarom al langere tijd in voor een gunstige lening voor deze doelgroep en onze nieuwe woordvoerder Jurgen Elshof heeft dit onverminderd voortgezet. “Juist mensen met een smalle beurs wonen vaak in huizen waar de grootste winst qua verduurzaming te behalen valt, bijvoorbeeld door isolatie. Als ze daarmee aan de slag kunnen, zal dat leiden tot een lagere energierekening waarmee de lening kan worden terugverdiend en daarna tot lagere maandlasten. Dat is extra belangrijk nu de energierekening naar verwachting flink gaat stijgen,” benoemt Jurgen de win-winsituatie die een lening kan opleveren voor zowel het klimaat als de portemonnee.

Van meet af aan meedoen

Bij grotere energieprojecten is het belangrijk dat omwonenden en energiecoöperaties van meet af aan betrokken worden. Jurgen: ‘’Op dit moment gebeurt dat nog te weinig en is het voor bijvoorbeeld energiecoöperaties financieel gezien lastig om al vroegtijdig te participeren. Dat terwijl juist door vanaf de beginfase mee te doen de grootste opbrengsten behaald kunnen worden.’’ Daarom staat D66 positief tegenover het nieuwe fonds van 4,5 miljoen euro dat de provincie wil instellen om vroegtijdige (financiële) participatie bij de ontwikkeling van energieprojecten mogelijk te maken. Zo zorgen we ervoor dat inwoners niet alleen achteraf mee kunnen praten, maar ook écht vanaf het begin mee kunnen doen.

In december besluiten we in Provinciale Staten over het gezamenlijke voorstel, waarna de regelingen begin 2022 opengesteld zouden kunnen worden.

Thema

Energietransitie

Als inwoners van de provincie Groningen beseffen we maar al te goed hoe hard de energietransitie nodig is. De aardbevingen als gevolg van de gaswinning maken dit besef letterlijk voelbaar. Stoppen met de gaswinning zal banen kosten. Maar de energietransitie levert ook werk op. Plus lokale inkomsten en een gezonde leefomgeving. Samen maken we van Groningen dé duurzame energieprovincie van Nederland en Noordwest-Europa. Meer lezen over onze opvattingen over de energietransitie? Klik dan hieronder!

Lees meer