Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 november 2021

Woon een fractievergadering bij!

Altijd al meer willen weten over het reilen en zeilen in Provinciale Staten? Of ben je geïnteresseerd in wat een Statenlid zoal doet? Woon een fractievergadering van onze Provinciale Statenfractie bij!

We zijn benieuwd naar jouw mening!

Elke maandagavond om half acht vergadert de Statenfractie op het provinciehuis in Groningen of digitaal. Dan bespreken we de vergaderstukken die op de agenda van de Staten staan en bepalen we onze standpunten. We gaan daarover graag met (toekomstige) D66-leden in gesprek, omdat we benieuwd zijn naar jullie meningen en visies over onderwerpen die ertoe doen voor onze provincie. Daarom nodigen we jullie uit je aan te sluiten bij een (of meerdere) van onze fractievergaderingen. Uiteraard is er dan ook ruimte om een antwoord te krijgen op al je prangende vragen over Provinciale Staten. Je bent meer dan welkom!

Meer informatie

Meer weten of je aanmelden? Neem contact op met fractiemedewerker David Vos (d.vos@ps-provinciegroningen.nl / 06 427 986 99).

Thema

Verbindend & democratisch bestuur

Wij willen dat de provincie zo vroegtijdig mogelijk met inwoners in gesprek gaat over beleid, plannen en keuzes. Wij staan voor een provincie die helder geformuleerde ambities omzet in concreet, controleerbaar beleid. De provincie als verbinding tussen gemeenten en met Den Haag en Europa. Ook zien wij graag dat de provincie nog nadrukkelijker de verbinding zoekt met gemeenten, wijken, buurtschappen, dorpen, ondernemers en maatschappelijk middenveld. Meer lezen over onze opvattingen over openbaar bestuur? Klik dan hieronder!

Lees meer