Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 november 2015 woensdag 4 november 2015
Presentatie Meerjarenplan Nationaal Coördinator Groningen

Presentatie Meerjarenplan Nationaal Coördinator Groningen

Vandaag, 4 november 2015, heeft de Nationaal Coördinator Groningen, dhr. Alders, het meerjarenprogramma gepresenteerd onder de titel: ‘Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’. Het meerjarenprogramma zal aankomende tijd op de agenda staan van de Tweede Kamer, Groninger Staten en verschillende gemeenten. D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven en D66 Fractievoorzitter in de Groninger Staten, Tim Zwertbroek, laten weten…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 oktober 2015
Op zoek naar een nieuwe Commissaris van de Koning

Op zoek naar een nieuwe Commissaris van de Koning

Afgelopen maanden hebben de fractievoorzitters van alle fracties vertegenwoordigd in de Groningen Staten gewerkt aan een profielschets voor een nieuwe Commissaris van de Koning. In de zogenaamde profielschets worden de eisen geschetst waaraan een nieuwe Commissaris moet voldoen. Daarnaast staat in de profielschets de nodige informatie over de Provincie Groningen. Onder andere de historie, de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 oktober 2015 dinsdag 20 oktober 2015
Groninger werkgelegenheid

Groninger werkgelegenheid

We lezen in de kranten dat het Akkoord van Westerlee tot stand is gekomen, naar aanleiding van deel een van de Commissie van Zijl. Deel een richtte zich met name op werkgelegenheid en inzet van mensen werkzaam via de werkvoorzieningsschappen in deze provincie. Met de gemeenten is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de totstandkoming…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 10 oktober 2015 woensdag 23 september 2015
Provinciale Staten: Vluchtelingen welkom in Groningen

Provinciale Staten: Vluchtelingen welkom in Groningen

Vandaag, 23 september 2015, stond de vluchtelingenproblematiek op de agenda van de Provinciale Staten. Het agendapunt is vorige week toegevoegd aan de agenda door de actuele ontwikkelingen in verschillende plaatsen in Nederland en de provincie Groningen. De D66-fractie heeft een motie ingediend die de Staten doet uitspreken dat vluchtelingen welkom zijn in de Provincie Groningen.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 september 2015 woensdag 16 september 2015
De menselijkheid van Groningen

De menselijkheid van Groningen

Traditiegetrouw wordt op Prinsjesdag het politieke jaar geopend met de troonrede. Dit is de dag waarop de plannen van het kabinet worden gepresenteerd. Het politieke jaar van de Provinciale Staten is al begonnen. 2015 en 2016 zullen belangrijke jaren worden op tal van onderwerpen, zoals ruimtelijke ordening, infrastructuur, duurzaamheid, energie en economie. Een ander belangrijk…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 12 september 2015
D66 op pad met Boer & Natuur

D66 op pad met Boer & Natuur

Groningen kent van oudsher een sterke sector agricultuur. Deze sector richt zich naast agrarisch beheer al decennia ook op natuurbeheer. De structuur van het agrarisch natuurbeheer verandert. De bestaande agrarische natuurverenigingen in de provincie gaan straks per 1-1-2016 op in drie collectieve natuurbeheerorganisaties. Een daarvan is het Collectief Groningen West en daar waren Statenleden Henri…

Bekijk nieuwsbericht