Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 september 2011 woensdag 31 augustus 2011
Eerste reactie D66 op besluit GS over kolencentrale RWE

Eerste reactie D66 op besluit GS over kolencentrale RWE

Onlangs heeft Provinciale Staten een brief ontvangen betreffende de vergunningen voor de bouw van de RWE kolencentrale in de Eemshaven. Naar aanleiding daarvan is een discussie ontstaan over het al dan niet voortzetten van de bouw van deze centrale. Het betreft hier een juridisch complex vraagstuk, waar Gedeputeerde Staten, niet alleen bevoegd gezag is maar ook de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 juli 2011
Forum door Provinciale Staten

Forum door Provinciale Staten

Vandaag is, tijdens de van te voren al veel besproken Statenvergadering, de REP subsidieaanvraag  Grote Markt goed gekeurd. D66 is zeer verheugd met deze gebeurtenis. "Voor onze fractie stond de subsidieaanvraag niet ter discussie" aldus Paula Benjamins, de fractievoorzitter van D66. D66 acht het bewezen dat de subsidieaanvraag aan alle REP eisen voldoet en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 juni 2011

Algemene Beschouwingen

Denken vanuit kansen. Voorzitter, Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Wij willen dat de overheid de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De mensen maken de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 juni 2011 donderdag 2 juni 2011

Actualisatie Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen

In de Statenvergadering van 1 juni, is de volgende motie op initiatief van D66, mede ondertekend door de collega’s van de VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie ingediend door Tim Zwertbroek namens deze partijen en de D66 fractie.  De motie werd uiteindelijk ook door de overige collega’s bijna unaniem gesteund. De motie gaat in op de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 25 mei 2011

Statenvergadering 23 mei

D66 achtte het niet bewezen dat er rond het project Meerstad nieuwe feiten naar boven zijn gekomen. Onder andere op basis van dit argument stemde de Statenfractie tegen een motie van de oppositie die op riep tot een parlementair onderzoek naar dit grote bouwproject aan de oostzijde van de stad. "D66 is een absoluut voorstander…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 april 2011

Webredactie

De statenfractie van D66 in de provincie Groningen is opzoek naar een webredactie. Lijkt het je leuk om stukken te schrijven, interviews af te nemen en de website te onderhouden? Mail dan naar k.castelein@provinciegroningen.nl of bel naar 06-13801617

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 april 2011
D66 doet mee!

D66 doet mee!

Woensdagmiddag heeft de Provincie Groningen een nieuw bestuur gekregen. Het paarsplus college, bestaande uit de PvdA, VVD, D66 en Groenlinks wat zich vorige week maandag presenteerde, is vandaag in de statenvergadering beëdigd. Na jaren van afwezigheid in het college van gedeputeerde staten levert D66 met Piet de Vey Mestdagh voor de derde maal…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 april 2011

D66 leden voor Paarsplus

De leden van D66 Groningen hebben gister op de Algemene Regio Vergadering unaniem voor het college programma en daarmee de deelname van D66 aan de coalitie met de PvdA, VVD en Groenlinks gestemd. "Ik ben erg blij dat jullie ons zo veel vertrouwen geven" sprak Piet de Vey Mestdagh de ledenvergadering toe na bekendmaking van de…

Bekijk nieuwsbericht