Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 september 2011

D66 maakt zicht zorgen over bereikbaarheid stad

D66 heeft vandaag de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld: Naar aanleiding van de afgelopen commissie vergadering M&E waar o.a. de punten vervanging Noordzeebrug, actualisatie business case Regio Tram op de agenda stonden en het artikel “stress om ringweg-zuid” van VNO-NCW in het Dagblad vh Noorden (8 september 2011) heeft de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 september 2011 woensdag 31 augustus 2011
Eerste reactie D66 op besluit GS over kolencentrale RWE

Eerste reactie D66 op besluit GS over kolencentrale RWE

Onlangs heeft Provinciale Staten een brief ontvangen betreffende de vergunningen voor de bouw van de RWE kolencentrale in de Eemshaven. Naar aanleiding daarvan is een discussie ontstaan over het al dan niet voortzetten van de bouw van deze centrale. Het betreft hier een juridisch complex vraagstuk, waar Gedeputeerde Staten, niet alleen bevoegd gezag is maar ook de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 juli 2011
Forum door Provinciale Staten

Forum door Provinciale Staten

Vandaag is, tijdens de van te voren al veel besproken Statenvergadering, de REP subsidieaanvraag  Grote Markt goed gekeurd. D66 is zeer verheugd met deze gebeurtenis. "Voor onze fractie stond de subsidieaanvraag niet ter discussie" aldus Paula Benjamins, de fractievoorzitter van D66. D66 acht het bewezen dat de subsidieaanvraag aan alle REP eisen voldoet en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 juni 2011

Algemene Beschouwingen

Denken vanuit kansen. Voorzitter, Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Wij willen dat de overheid de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De mensen maken de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 juni 2011 donderdag 2 juni 2011

Actualisatie Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen

In de Statenvergadering van 1 juni, is de volgende motie op initiatief van D66, mede ondertekend door de collega’s van de VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie ingediend door Tim Zwertbroek namens deze partijen en de D66 fractie.  De motie werd uiteindelijk ook door de overige collega’s bijna unaniem gesteund. De motie gaat in op de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 25 mei 2011

Statenvergadering 23 mei

D66 achtte het niet bewezen dat er rond het project Meerstad nieuwe feiten naar boven zijn gekomen. Onder andere op basis van dit argument stemde de Statenfractie tegen een motie van de oppositie die op riep tot een parlementair onderzoek naar dit grote bouwproject aan de oostzijde van de stad. "D66 is een absoluut voorstander…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 april 2011

Webredactie

De statenfractie van D66 in de provincie Groningen is opzoek naar een webredactie. Lijkt het je leuk om stukken te schrijven, interviews af te nemen en de website te onderhouden? Mail dan naar k.castelein@provinciegroningen.nl of bel naar 06-13801617

Bekijk nieuwsbericht