Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 januari 2011

Zonder meer sterker en groener

Deze week zal het D66 verkiezingsprogramma online komen te staan. Toch al nieuwsgierig naar de standpunten van D66 of de kandidaten? Kijk onder de kopjes ‘standpunten’ en ‘PS2011’. Momenteel wordt er aan de website gewerkt, bezoek onze site dus regelmatig om op de hoogte te blijven van nieuws over…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 24 november 2010

D66 steunt Ombudsman bij standpunt over kappen Robiniabossen

Fractievoorzitter Piet de Vey Mestdagh van D66 staat achter de Ombudsman, als het gaat om het standpunt over de Robiniabossen. De Ombudsman heeft de handelswijze van het bestuur van Bellingwedde onderzocht met betrekking tot het behandelen van klachten (muizenoverlast) bij de Robiniabossen. Deze Robiniabossen zijn destijds aangeplant als belegging in hardhout. Echter,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 oktober 2010

Bote Wilpstra volgt Piet de Vey Mestdagh op als gedeputeerde

Uitnodiging Noordelijk Congres D66 op 9 oktober 2010 Locatie: Verenigingsgebouw, Hoofdweg 116 in Veenhuizen Aanvang: 11.00 uur, inloop vanaf 10.00 uur Thema: Op goede gronden kiezen, bestuurlijke invloed op boren in de bodem. Sprekers: Dr. Jan TerlouwBarthold Schroot - teamleider Adviesgroep EZ Joris Koornneef - consultant…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 september 2010 woensdag 18 augustus 2010

Bote Wilpstra volgt Piet de Vey Mestdagh op als gedeputeerde

Wij zoeken per direct voor 8 uur in de week een beleidsmedewerker. Taak:• op verzoek van de fractieleden beleidszaken uitzoeken of voorbereiden Wat verwachten we van jou:• enthousiasme en interesse in politiek in het bijzonder en meer specifiek provinciale politiek• lid van D66 of Jonge Democraten • nauwkeurigheid • zelfstandigheid• aanwezig zijn bij de fractievergaderingen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 juni 2010

Streven naar een provincie zonder zwakke scholen

D66 heeft vandaag o.a. onderstaande motie ingedient tijdens de Algemene Beschouwingen. Deze motie is aangenomen! Provinciale staten van Groningen in vergadering bijeen op 30 juni 2010; Overwegende dat; - Er tussen Rijk, Provincie Groningen en scholen een kwaliteitsakkoord is gesloten. -De afgesproken doelstelling in Groningen is om op 31 december 2011 het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 juni 2010

D66 stelt vragen over windmolens

Geacht college, Onlangs hebben ons berichten bereikt dat er boeren benaderd worden om land te verkopen met de intentie om hier windmolens op te gaan bouwen. Deze gronden liggen niet in de gebieden die in het Provinciaal OmgevingsPlan (POP) hiervoor zijn aangewezen. Naar aanleiding hiervan heeft D66 de volgende vragen voor u.1. Heeft het College…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 juni 2010

D66 stelt kritische vragen over kwaliteit basisscholen

In februari is in de Staten van Groningen gesproken over het kwaliteitsakkoord en krediet kwaliteitsfonds Basisonderwijs. De Staten hebben toen besloten tot het beschikbaar stellen van een krediet van 450.000 euro.De concrete afspraak tussen de Groninger scholen, de Provincie en het Rijk is als ingekomen stuk in de commissie geweest. De afgesproken doelstelling in Groningen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 mei 2010

D66 verkiezingsprogramma 2007-2010

Het verkiezingsprogramma van de Groninger Provinciale Statenfractie van D66 voor de verkiezingen op 7 maart 2007 is klaar, en te downloaden. De titel is: "Uitgaan van eigen kracht; op weg naar een duurzame samenleving".

Bekijk nieuwsbericht

Sfeerimpressie fractiedag 22 mei 2010

's Ochtends heeft onze fractie teruggekeken wat we de afgelopen Statenperiode bereikt hebben. We hebben geconcludeerd dat we een behoorlijk aantal punten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd hebben. Tevens hebben we besproken aan welke thema's we tot de volgende Provinciale Statenverkiezingen nog extra aandacht willen besteden.'s Middags hebben we samen met de vertegenwoordigers van onze gemeenteraadsfracties…

Bekijk nieuwsbericht