Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 december 2009

Cultuureducatie is voor D66 een belangrijk punt

In augustus kreeg D66 signalen dat het dit jaar niet goed ging met cultuureducatie in onze provincie. Het bereik onder de scholen in de provincie was drastisch afgenomen. Was er vorig jaar nog een bereik onder de scholen van 96%, het zou dit jaar tot en met augustus nog maar 10 tot 15% zijn. Voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 september 2009

D66 verklaart de liefde aan kinderen in achterstandsituaties

Op Valentijnsdag heeft de Groninger Provinciale Statenfractie van D66 een valentijnstaart aangeboden aan Europa Kinderhulp, regio Groningen, die al bijna 50 jaar vele kinderen een onbezorgde vakantie bij Nederlandse gastouders bezorgen. Europa Kinderhulp draait volledig op vrijwilligers en donaties.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Elk jaar biedt <?xml:namespace prefix =…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt schriftelijke vragen over Meavita

Afgelopen week hebben berichten gestaan in de media over ernstige financiële problemen bij Meavita, de moederorganisatie van Thuiszorg Groningen. Bij deze berichten werd gemeld dat deze problemen ook gevolgen kan hebben voor de cliënten van Meavita. De Staatssecretaris van VWS heeft hier ook een brief over gestuurd aan de Tweede Kamer der Staten Generaal.Al eerder…

Bekijk nieuwsbericht

Amendement N361

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 februari 2009 heeft D66 onderstaand amendement ingediend. Amendement op:Voordracht van GS aan PS van Groningen voor het tracebesluit voor de N361 van de wegverbinding Mensingeweer-Winsum-Groningen (nr. 43/2008)Schrappen van de besluiten 2 en 3 (bolletjes 2 en 3) op pagina 12vervangen door de volgende tekst:- voor het…

Bekijk nieuwsbericht

Verkoop aandelen Essent

En dan is het zover... Den Haag (onder aanvoering van onze minister Brinkhorst) heeft beslist dat we moeten voorlopen in Europa met de splitsing van energiebedrijven.Van de zomer ontstaat een afgesplitst energie bedrijf waarin geen algemene belangen meer zitten. Daarmee heeft Den Haag ons verplicht om over te gaan op verkoop, of je daar nu…

Bekijk nieuwsbericht

Één noordelijk landsdeel, of juist niet?

19-1-2009 Gemeentelijke herindelingen brengen vrijwel altijd emoties met zich mee. Historie, cultuur, maar ook praktische zaken (moet ik om mijn paspoort aan te vragen nu een stuk verder reizen?) spelen hierbij een belangrijke rol. Als het herindelen van gemeentes al zo gevoelig ligt, moet je toch wel gek zijn om te gaan pleiten voor de…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil meer keuzevrijheid middelbaar onderwijs voor minima

5-11-2008 "Alsof mensen met een kleine beurs alleen geschikt zijn voor het MBO. Ik vind dit ronduit stigmatiserend" zegt Piet de Vey Mestdagh (D66) na afloop van de Provinciale Statenvergadering van 5 november 2008. De motie van D66 om te onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om ook de reiskosten te vergoeden…

Bekijk nieuwsbericht

Algemene Beschouwingen 2008 – bijdrage D66

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />Algemene Beschouwingen 2008 - D66 Bestuur Schaalvergroting is niet iets dat alleen in de landbouwsector aan de hand is. In Europa vindt zowel in de breedte als in de…

Bekijk nieuwsbericht

Algemene Beschouwingen 2006 – bijdrage D66

28-06-2006 - Dit is het persbericht over de bijdrage van D66 aan de Algemene Beschouwingen die vandaag zijn gehouden. Groningen, de energieprovincie voor een duurzame toekomst D66 kiest in haar Algemene Beschouwingen van 28 juni 2006 voor een duurzame toekomst. En dan vooral op het gebied van energie. D66 is er…

Bekijk nieuwsbericht

Dag van de Verantwoording 2006

25-05-2006 - Op de dag van de verantwoording leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten, over het gevoerde beleid in 2005. Belangrijke vraag daarbij is, of de doelen die vooraf gesteld zijn, met het geld dat daarvoor beschikbaar is, ook daadwerkelijk gehaald zijn en zo niet waarom dan niet.Naast de programma rekening die voor…

Bekijk nieuwsbericht