Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

Initiatiefvoorstel D66: provinciale referendumverordening

6-7-2005 - Tijdens de algemene beschouwingen heeft D66 een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een provinciale referendumwet, zodat inwoners van provincie Groningen de mogelijkheid krijgen om een referendum aan te vragen.Door het afschaffen van de tijdelijke referendumwet per 1 januari 2005 was het niet meer mogelijk om in de provincie referenda te houden. Vele…

Bekijk nieuwsbericht

Samenvatting Algemene Beschouwingen 2005

29-6-2005 - Vandaag vonden de algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Groningen plaats. Op deze dag geven alle politieke partijen hun visie op het komende (politieke) jaar. Ze komen dan met wensen, plannen en ideeën voor de komende periode. Dit is een korte samenvatting van wij deze dag ingebracht hebben. Centraal in ons verhaal stond…

Bekijk nieuwsbericht

Dag van de Verantwoording

25-5-2005 - Vandaag is door het college van Gedeputeerde Staten (GS) verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2004. De Provinciale Statenfractie van D66 heeft het college in een marathonzitting - de commissie vergaderingen liepen door van ’s morgens 9.00 uur tot ’s middags 16.30 uur - bevraagd over een aantal voor ons specifieke punten van…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil referendum voor provincie behouden

21-10-2004 - De D66-fractie in Provinciale Staten wil dat het in de provincie mogelijk blijft om na 1 januari 2005 een referendum uit te roepen. De fractie ziet met lede ogen de zogeheten tijdelijke referendumwet landelijk met ingang van die datum verdwijnen en roept het College van Gedeputeerde Staten op gebruik te maken van het…

Bekijk nieuwsbericht
1 45 46 47