Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Deze maand
  • 27 januari 10:30 uur

    Statencommissie

    In deze Statencommissie o.a.: Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening en Planuitwerkingsbesluit doorfietsroute Assen-Groningen (gedeelte Witte Molen-provinciegrens).

    Statenzaal Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen
  • februari
  • 3 februari 09:30 uur