Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Ledenbijeenkomst over het Programma Mobiliteit

Donderdag 25 november 2021 via Zoom

We nodigen alle leden van harte uit voor een online ledenbijeenkomst op donderdag 25 november om 19:30 uur over het nieuwe Programma Mobiliteit!

Recent is door de provincie het Programma Mobiliteit (pdf) gepresenteerd. Doel van dit programma is om de mobiliteit van de toekomst in onze provincie vorm te geven. Daarin staan niet alleen plannen voor nieuwe wegen of spoorlijnen, maar juist bredere ideeën over al onze verplaatsingen voor werk, wonen en vrije tijd. Dit alles vanuit de centrale vraag: hoe bewegen we betaalbaar, veilig, makkelijk en gezond in Stad en Ommeland?

In het programma maken we belangrijke keuzes voor de toekomst en daarom gaan we hierover met onze leden in gesprek. Hoe kijken jullie naar de huidige en toekomstige mobiliteit in Stad en Ommeland? Wat mis jij nu nog om snel, duurzaam en zorgeloos op je bestemming te komen? Hoe zorgen we ervoor dat onze provincie bereikbaar is en blijft voor iedereen? Over deze en andere vragen horen we graag jullie mening, zodat de fractie dit mee kan nemen richting de bespreking in de Staten!

We nodigen alle leden van harte uit voor een online ledenbijeenkomst op donderdag 25 november om 19:30 uur. Samen met onze gedeputeerde mobiliteit Fleur Gräper en Statenlid Peter Gerrits gaan we in gesprek over het programma en is er ruimte voor al jullie vragen en inbreng. Ook in het vervolg willen we jullie met sessies over bijvoorbeeld de energietransitie en natuur & landbouw nauw betrokken houden, in de komende nieuwsbrieven zullen we hier aandacht aan besteden.


Datum: donderdag 25 november om 19:30 uur

Locatie: online via Zoom (de link is te vinden in de regionieuwsbrief van 14 november jl. of stuur een mailtje naar fractiemedewerker David Vos)

25 november

19:30 uur

Online via Zoom (de link is te vinden in de regionieuwsbrief van 14 november jl.)

Thema

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht. Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoermiddel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk. Meer lezen over onze opvattingen over bereikbaarheid en mobiliteit? Klik dan hieronder!

Lees meer