Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Programma-ARV PS2019

Zaterdag, 12 januari in Zalencentrum Balk te Zuidhorn

De leden van onze mooie Provincie hebben de afgelopen weken gebruik gemaakt van het recht om amendementen op het concept-verkiezingsprogramma voor PS2019 in te dienen. Deze zijn vervolgens door het regiobestuur voorzien van een stemadvies. ...

De leden van onze mooie Provincie hebben de afgelopen weken gebruik gemaakt van het recht om amendementen op het concept-verkiezingsprogramma voor PS2019 in te dienen. Deze zijn vervolgens door het regiobestuur voorzien van een stemadvies. De amendementen en moties die we zullen behandelen tijdens de algemene regiovergadering (ARV) van zaterdag 12 januari zullen op deze pagina geplaatst worden zodra ze van stemadvies voorzien zijn.

Datum, tijd en locatie: zaterdag 12 januari, 14.30 in Zalencentrum Balk, de Gast 39, Zuidhorn.

De koffie en thee vooraf is voor onze rekening. Voor 5 euro (vooraf te betalen bij Merville) krijgt u twee verdere consumpties, voor in de pauze en bij de borrel na afloop. Zonder deze bonnen kunt u geen consumpties halen.

Bestanden:

Hieronder volgen de regels rondom spreektijden en de stemprocedure tijdens de AAV:

Spreektijden: indiener één minuut, toelichting op het bestuursadvies één minuut, insprekers elk 30 seconden, en tot slot indiener 30 seconden.

Stemprocedure: leden met stemrecht krijgen stembriefjes bij aanvang van de ARV. Hiermee kunnen leden vóór of tegen stemmen.

Verdere info volgt.

12 januari

14.30 uur