Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Statencommissie

Woensdag 27 januari 2021 in Groningen

In deze Statencommissie o.a.: Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening en Planuitwerkingsbesluit doorfietsroute Assen-Groningen (gedeelte Witte Molen-provinciegrens).

Live te volgen via https://groningen.stateninformatie.nl/.

27 januari

10:30 uur

Statenzaal Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen