Steun ons en help Nederland vooruit

Contact

Fractiezaken:
David Vos (fractie- en communicatiemedewerker)
d.vos@ps-provinciegroningen.nl / D66@ps-provinciegroningen.nl
☏ 06 427 986 99

De fractievergaderingen van D66 elke maandagavond (op het provinciehuis of digitaal) zijn in principe openbaar. Neem voor het bijwonen van een openbare vergadering vooraf contact op met de fractiemedewerker.

Bestuurszaken:
Anton Augustijn (secretaris)
secretaris@d66statengroningen.nl

Bezoek- en postadres:
Provinciale Statenfractie D66
Turfsingel 83
9712 KL Groningen

Sociale media:
Twitter | Facebook | Instagram | LinkedIn

Laatst gewijzigd op 25 augustus 2021