Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

De D66-Statenfractie bestaat uit drie Statenleden, een fractievertegenwoordiger en een fractie- en communicatiemedewerker. Voorzitter van de fractie is Geert Kamminga.

Gedeputeerde

D66 neemt deel in de coalitie, samen met SP, CDA, Christenunie en Groenlinks. Namens D66 is Fleur Gräper-van Koolwijk lid van het college van Gedeputeerde Staten.

Regiobestuur

E-mailadres van de secretaris: secretaris@d66statengroningen.nl

Onze historie

D66 zit vanaf 1970 in de Provinciale Staten. Wie waren onze voorgangers?