Steun ons en help Nederland vooruit

Gedeputeerde

D66 neemt deel in de coalitie, samen met SP, CDA, Christenunie en Groenlinks. Namens D66 is Fleur Gräper-van Koolwijk lid van het college van Gedeputeerde Staten.