Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • Motie ‘Wielrennen op hoger niveau’

  Met deze motie roepen we op om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het geschikt maken van voormalige afvalbergen in de provincie voor fietsers en wandelaars. De motie is in de Statenvergadering van 7 juli 2021 aangenomen.

  • Gepubliceerd op 20 oktober 2021
 • Motie ‘Beter met de fiets naar het Hogeland College’

  Naar aanleiding van een jongereneditie van 'Praten met de Staten' stellen we in deze motie voor in gesprek te gaan met leerlingen van het Hogeland College over de fietsveiligheid rondom de school en het oplossen van knelpunten. De motie is in de Statenvergadering van 30 september 2020 aangenomen. Naar aanleiding hiervan zijn…

  • Gepubliceerd op 20 oktober 2021
 • Motie ‘Steek energie in burgerpanels’

  In deze motie stellen we voor om in overleg met gemeenten en energiecoöperaties burgerpanels te vormen waarin inwoners mee kunnen praten over de energietransitie. De motie is in de Statenvergadering van 30 september 2020 aangenomen.

  • Gepubliceerd op 20 oktober 2021
 • Motie ‘Pronkjewail op golden lijn’

  Met deze motie spreken we uit voorstander te zijn van een internationale treinverbinding tussen Amsterdam en Helsinki via Groningen en roepen we op hiervoor te lobbyen in Den Haag en Brussel. De motie is in de Statenvergadering van 5 februari 2020 aangenomen.

  • Gepubliceerd op 20 oktober 2021
 • Motie ‘Innovatief leren in de ICT-sector’

  Met deze motie roepen we op meer ruimte te bieden aan organisaties die leertrajecten bieden in de ICT-sector en deze leertrajecten te integreren in het provinciale project 'De Kansrijke Leerweg'. De motie is in de Statenvergadering van 18 december 2019 aangenomen.

  • Gepubliceerd op 20 oktober 2021
 • Motie ‘Cultuurlobby voor extra rijksmiddelen’

  In deze motie pleiten we voor een sterke regionale lobby om extra financiële middelen van het Rijk te werven voor de cultuursector in onze provincie. De motie is in de Statenvergadering van 13 november 2019 aangenomen.

  • Gepubliceerd op 20 oktober 2021
 • Motie ‘Overkoepelende ambitie voor het Groningen van 2040’

  In deze motie roepen we op concreet invulling te geven aan de ambities in het Nationaal Programma Groningen op het gebied van economie; opleiding, werk & inkomen; leefbaarheid; imago en aantrekkingskracht. De motie is in de Statenvergadering van 10 juli 2019 aangenomen.

  • Gepubliceerd op 20 oktober 2021