Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie ‘Beter met de fiets naar het Hogeland College’

Naar aanleiding van een jongereneditie van ‘Praten met de Staten’ stellen we in deze motie voor in gesprek te gaan met leerlingen van het Hogeland College over de fietsveiligheid rondom de school en het oplossen van knelpunten.

De motie is in de Statenvergadering van 30 september 2020 aangenomen. Naar aanleiding hiervan zijn twee Statenleden, waaronder Peter Gerrits, en ambtenaren van de provincie digitaal in gesprek gegaan met de leerlingen. Over de uitkomsten van dit gesprek is een brief geschreven aan Provinciale Staten.

Gepubliceerd op 20-10-2021 - Laatst gewijzigd op 09-12-2021