Steun ons en help Nederland vooruit

Actieve makelaarsrol

Het is niet de taak van de provincie om ontwikkelingen zelf tot stand te brengen. De provincie kan anderen hierbij wel helpen. Kennis, ervaring en contacten heeft de provincie in overvloed. Deel deze met gemeenten, inwoners, instellingen en bedrijven. Het gaat erom dat de provincie energie haalt uit de samenleving en zoekt naar de verbinding. En dan alleen als dat nodig is. Geef ruimte aan mensen om zelf de regie te nemen.

Steeds vaker zullen anderen, bijvoorbeeld marktpartijen, taken van de provincie overnemen. Dat is prima, maar mag niet leiden tot minder invloed van bewoners op de ontwikkelingen in hun dorp of stad. D66 vindt daarom dat de provincie een actieve makelaarsrol moet spelen in het bij elkaar brengen van initiatiefnemers voor bepaalde ontwikkelingen en de betrokken inwoners. Steeds is er de afweging of de provincie alleen hoeft te faciliteren of boven op een ontwikkeling moet blijven zitten. D66 verwacht dat de provincie die afweging telkens zorgvuldig maakt.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Ideeën uit de samenleving serieus neemt, ook als dat betekent dat eigen plannen, wensen of beleidskaders een pas op de plaats moeten maken.
  • Werkt aan een divers, flexibel en mobiel personeelsbestand.
  • Gebiedsgericht gaat werken door alle gedeputeerden verantwoordelijk te maken voor een bepaald deel van de provincie. Dit vergroot de aanspreekbaarheid van het bestuur en verankert de grote omslag naar meer gebiedsgericht werken. De gedeputeerden houden zich niet alleen bezig met hun eigen portefeuille maar zijn dus ook aanspreekbaar op alle andere beleidsgebieden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018