Steun ons en help Nederland vooruit

Agrarisch natuurbeheer

De provincie werkt al samen met natuurbeheerders en boeren. Belangrijk is dat we meer optrekken met gemeenten, bedrijven en inwoners rondom natuurgebieden. Natuur stopt niet aan de rand van een natuurgebied. Overal leven dieren en groeien planten: langs en in akkers en weilanden, bermen en tuinen. Ga hierover met terreinbeheerders in gesprek. Geef aan op welke manier ze natuurvriendelijk kunnen boeren en ondersteun ze daarbij. De gemeenten zijn hierbij onze belangrijkste samenwerkingspartners.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Kennisontwikkeling bevordert over alternatieve vormen van bemesting en andere milieuvriendelijke methoden in samenwerking met land- en tuinbouworganisaties en eventueel natuurorganisaties.
  • Nauw samenwerkt met boeren, natuurorganisaties, ondernemers en gemeenten het provinciale bij het ontwikkelen van natuurbeleid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018