Steun ons en help Nederland vooruit

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht. Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoer-middel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk.

Als groene partij geven wij de voorkeur aan vervoer per fiets en aan het openbaar vervoer. Ook de (elektrische) auto hebben we nodig in die mix. Maak de huidige OV-ketenknooppunten (de hubs) aantrekkelijker als echte tussenstops. Trek het spoor door van de stad naar Veendam naar Stadskanaal, Emmen en Almelo. Leg die snelletreinverbinding tussen Groningen en Bremen aan. En regel een snelletreinverbinding met de Randstad, zodat we in anderhalf uur van Groningen naar Amsterdam kunnen treinen. Het openbaar vervoer moet zo snel mogelijk de overstap maken naar zero emissie: de trein in 2035 en de bus in 2030. Tegelijkertijd moet de kwaliteit en betaalbaarheid van het openbaar vervoer hoog blijven. Om dit mogelijk te maken kan het openbaar vervoer niet gratis zijn, omdat kwaliteit nu eenmaal altijd geld kost.

De fiets staat voor D66 op de eerste plaats. Daarom moet de provincie blijven investeren in allerlei manieren om het fietsen te stimuleren. Bijvoorbeeld in doorfietspaden en betere verbindingen tussen dorpen, in groene golven en fietstunnels.

Wij geloven in nieuwe vormen van autonoom vervoer op de weg, het spoor en het water. Zo kunnen zelfrijdende busjes de bereikbaarheid en leefbaarheid van het buitengebied van Groningen sterk verbeteren. Daarvoor is de grootschalige uitrol van 5G onmisbaar. Zet de proeven met autonoom vliegen met drones van af Eelde voort.

Onder strenge voorwaarden is D66 in het verleden akkoord gegaan met het investeren van publieke gelden in Groningen Airport Eelde. Zo moet het noordelijk bedrijfsleven achter het vliegveld gaan staan en moet het vliegveld zelfstandig kunnen opereren. Wij willen dan ook geen extra geld steken in Groningen Airport Eelde.

Wij willen een slim en groen netwerk voor het goederenvervoer per spoor of water. Hier-voor zijn investeringen nodig in vaarwegen en zeesluizen. Slimme stadslogistiek vindt het liefst per fiets plaats. Door het koppelen van publiek vervoer en goederenvervoer, rijden bestelbussen minder overbodige kilometers in onze provincie. Zo maken we ook onze logistiek slim en groen.

  • Maak de hubs aantrekkelijker voor forenzen
  • Bied forenzen een goede mix aan vervoermogelijkheden aan
  • Laat de nachttrein van de Randstad naar Groningen ook op zaterdag rijden
  • Steek geen extra geld meer in de Luchthaven Groningen Airport
  • Zorg voor zero emissie bussen en treinen
  • Breid het aantal doorfietsroutes en innovatieve fietsoversteekplaatsen uit
  • Stimuleer het plaatsen van fietsoplaadpunten met zonne-energie
  • Stimuleer het gebruik van ebike de speedpedelec in combinatie met auto, bus en trein
  • Stimuleer de pilots met autonoom vervoer
  • Vervoer zoveel mogelijk goederen per spoor en water

Laatst gewijzigd op 20 oktober 2021