Steun ons en help Nederland vooruit

Bereikbaarheid per fiets

Fietsen is een van de gezondste vormen van vervoer en is goed voor het milieu. D66 vindt dat de provincie meer moet doen om recreatieve fietspaden en fietspaden langs provinciale wegen te verbeteren. Fietsroutes Plus zijn hier een mooi voorbeeld van. Ook vindt D66 het van belang dat de provincie het woon-werkverkeer per fiets stimuleert.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Forenzen per fiets bevordert door aanleg van fietsplusroutes en het beschikbaar stellen van oplaadpunten voor elektrische fietsen.
  • De aanleg van snelle, regionale snelfietsverbindingen bevordert.
  • Onnodige verkeerslichten, wegversmallingen en drempels op fietspaden weghaalt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018