Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurlijke vernieuwing

D66 vindt het essentieel om bestuurlijke verantwoordelijkheid en het controleren van het bestuur van elkaar gescheiden te houden. De Commissaris van de Koning heeft een belangrijke en invloedrijke plaats in onze samenleving. Een dergelijke positie verdient democratische legitimatie. Daarom pleit D66 ervoor om de Commissaris van de Koning rechtstreeks te laten kiezen.

Om de afstand tussen inwoners en overheid niet te verliezen, moeten inwoners meer daadwerkelijke invloed krijgen door vooraf volledige informatie te verstrekken en inwoners actief mee te laten beslissen.

De provincie heeft belang bij sterke gemeenten die toegerust zijn op hun taken. Lokale zaken blijven voorbehouden aan de gemeenteraad, bovenlokale zaken zijn voor de provincie. Beleid en taken worden niet meer door meerdere bestuurslagen uitgevoerd.

D66 staat voor een bestuurlijke vernieuwing die leidt tot minder gemeenten, provincies en ondemocratische samenwerkingsverbanden. D66 wil het bestuur versterken door middel van één noordelijke provincie, grotere gemeenten, betere dienstverlening voor burger en bedrijf, meer burgerparticipatie en democratische controle en een samenhangend, duurzaam beleid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018