Steun ons en help Nederland vooruit

Biodiversiteit

D66 wil meer aandacht voor biodiversiteit binnen natuurgebieden en in het agrarisch gebied. Onze provincie heeft een extreem lage bijenstand. Buiten de natuurgebieden loopt het aantal én de diversiteit van insecten, vogels en planten sterk terug. D66 vindt dat de provincie boeren meer kan stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De provincie moet hierover in overleg gaan met de aangesloten agrarische organisaties. D66 wil dat de provincie het natuurlijke beheer van waterkanten, bermen, openbaar groen, akker- en weideranden bevordert. Daardoor zal er weer meer diversiteit in plantensoorten komen. En dat zal er weer voor zorgen dat de bijenstand, het aantal overige insecten, kleine knaagdieren en vogels toenemen. Wij zijn van mening dat bij natuurbeheer ook het beheer van de wildstand hoort.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Een gebiedsplan opstelt samen met boeren, jagers, waterschappen en natuurorganisaties, en jaarlijks samen bepaalt hoeveel er gejaagd mag worden om de ecologische balans in stand te houden.
  • Blijft zoeken naar diervriendelijke alternatieven voor de jacht, zoals het inzaaien van speciaal gras dat ganzen niet lusten, of het toepassen van blauwe reflectoren op paaltjes langs provinciale wegen om dieren als herten en reeën weg te houden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018