Steun ons en help Nederland vooruit

Culturele identiteit van Groningen

Groningen is terecht trots op de eigen identiteit en alles wat daarmee samenhangt. Groningers houden van de Ommelanden, waar het nog echt donker en stil kan zijn. Van de stad, waar het bruist van leven en energie. Ze voelen zich verbonden met de plek waar ze leven. Dat geldt niet alleen voor Groningers die generaties lang hier hebben gewoond, maar vaak ook voor nieuwkomers. D66 vindt het van groot belang dat het culturele erfgoed van deze mooie provincie behouden blijft. Dat geldt voor onze monumenten, onze historische landschappen, onze Grunneger toal en cultuur.

Cultuur is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven. Kinderen kunnen er niet jong genoeg mee in aanraking komen. Groningen kent al een rijk en gevarieerd cultureel leven en dat moet ook wat ons betreft zo blijven. Juist een mooi, afwisselend cultureel aanbod, in de stad en in de ommelanden, maakt onze provincie aantrekkelijk voor inwoners en nieuwkomers. Vooral als dat culturele aanbod ook lef en vernieuwing laat zien. Wij zijn dan ook grote voorstanders van investeren in het naar Groningen halen van grote, internationale evenementen. In dat kader is het heel verstandig om te gaan samenwerken met Leeuwarden, als nieuwe culturele hoofdstad van Europa in 2018.

Keuzes maken
Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. De provincie zal keuzes moeten maken. Versnippering van subsidies leidt onherroepelijk tot algehele achteruitgang en verschraling. Liever drie veelbelovende nieuwe evenementen langdurig financieel steunen dan om de haverklap een nieuw festival in de benen helpen en weer kopje onder laten gaan. Liever kiezen voor een aantal prominente, beeldbepalende monumenten dan elke kerk, molen en boerderij koste wat kost subsidiëren.

Geef ruimte binnen kaders
Keuzes maken betekent niet dat erfgoed, monumenten of culturele activiteiten waarop de keuze niet is gevallen gedoemd zijn om te verdwijnen. Integendeel. D66 ziet graag dat gemeenschappen, burgers en bedrijven zelf aan de slag gaan om hun eigen monument of evenement over te nemen. Wij vinden dat de provincie hen die ruimte moet geven: dus ook moet toestaan dat mensen zelf met ideeën komen voor herbestemming. Wij vinden dat provincie en gemeenten mensen hierbij geen obstakels in de weg moeten leggen. Binnen heldere kaders is er veel mogelijk.

Wat betreft de schade aan Groningse monumenten als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning is glashelder dat de NAM deze moet restaureren en dan bij voorkeur op een aardbevingsbestendige manier. De provincie heeft in onze ogen de plicht om zich hier landelijk hard voor te maken en toe te zien op een correcte afhandeling van de schade die is geleden.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Voor de subsidiëring van culturele doelen nauw blijft samenwerken met de Kunstraad en de provincies Drenthe en Fryslân.
  • De handen ineenslaat met Drenthe en Fryslân en actief gaat deelnemen aan de plannen voor Leeuwarden als Europese Hoofdstad van Cultuur in 2018.
  • Burgers, bedrijven en eigenaren van erfgoed betrekt bij het onderhoud en de exploitatie van erfgoed en monumenten.
  • Zich inzet voor samenwerking met noordelijke provincies en gemeenten om grote evenementen naar het noorden te halen.
  • Duidelijk kiest voor een beperkt aantal beeldbepalende monumenten en evenementen.
  • Scholen stimuleert om meer te doen met Duits als tweede taal.
  • Erop toeziet dat de NAM schade aan erfgoed en monumenten vergoedt.
  • Samen met gemeenten en bedrijven zorgt voor een breder aanbod van sport- en recreatiefaciliteiten.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018