Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur, sport en bewegen

Onze provincie heeft een rijk en gevarieerd aanbod aan cultuur in de stad en het ommeland. Zowel professioneel als in de amateurkunsten. Dit is te danken aan een infrastructuur van professionele aanbieders en cultuurinstellingen én bevlogen en betrokken artistieke inwoners. Ook kennen we inmiddels een cultuur waarin we graag en veel bewegen. En dat pas bij D66.

Kunst en cultuur zijn onmisbaar in een gemeenschap. D66 wil dat de provincie deze sector financieel versterkt. We zien graag dat de provincie op dezelfde manier gaat samenwerken met gemeenten als nu al met de gemeente Groningen. D66 wil dat de provincie het huidige cultuurbeleid in de komende periode voortzet.

D66 streeft de erkenning van de Nedersaksische talen onder deel III van het Europees Handvest van minderheidstalen en talen van minderheden. D66 zal zich voor deze erkenning door de Nederlandse overheid blijven inzetten. Dan wordt onze Groninger taal als volwaardige taal op het hoogste niveau erkend door de Europese Unie. Deze erkenning is voor D66 vanzelfsprekend.

D66 wil dat ieder dorp een ontmoetingsplek krijgt waar leven lang leren, culturele ontmoetingen en kennismaken met kunst en cultuur centraal staan. Gemeenten zijn hierbij als eerste aan zet.

D66 vindt het van belang dat de provincie vanuit al haar beleidsterreinen kijkt in hoeverre het sport en bewegen kan stimuleren. Op vele terreinen zou de provincie ‘beweeginclusief’ moeten denken, waarbij sport en bewegen ook als maatschappelijk middel worden ingezet. Wij geloven in de maatschappelijke waarde van sportevenementen en de kansen die deze evenementen bieden om Groningen positief op de kaart te zetten. Daarom willen wij dat de mondiale (top)sportevenementen faciliteert, zo mogelijk samen met gemeenten en andere provincies. Ook heeft de provincie in onze ogen de taak om sport en bewegen voor inwoners met een fysieke of psychische beperking te stimuleren.

  • Investeer in de professionalisering van de cultuursector
  • Besteed meer aandacht aan ons erfgoed, inclusief de Groningse taal
  • Bouw samen met gemeenten aan een huis van cultuur in elk dorp
  • Investeer in (mondiale) sportevenementen.
  • Stimuleer sport en bewegen voor inwoners met een fysieke of psychische beperking

Laatst gewijzigd op 3 mei 2021