Steun ons en help Nederland vooruit

Energiebesparing en -opslag

Technisch is het al lang mogelijk om energiebesparing winstgevend te maken. De belangrijkste remmende factoren zijn op dit moment onbekendheid, investeringsvermogen, verantwoordelijkheid en veranderingsbereidheid. Daarnaast kan duurzaam opgewekte elektriciteit vaak niet meteen gebruikt worden: het moet worden opgeslagen of omgezet in een vorm van energie die wel goed kan worden opgeslagen. Daarom vindt D66 dat er meer moet worden gedaan aan het ontwikkelen van manieren om energie op te slaan zoals warmte in ecovaten en omzettingen als Power 2 Gas. Hier ligt een taak voor de onderzoeksinstellingen om samen met bedrijven en maatschappij te onderzoeken wat waar het beste kan.

Wat ook helpt is energie opwekken daar waar het nodig is. Dan kan de energie zo effectief mogelijk worden gebruikt. Dus grootschalig energie opwekken en gebruiken op industrieterreinen, zoals voor de datacentra en chemische industrie in Delfzijl. Kleinschalig opwekken voor huishoudens, waar de energie gebruikt wordt.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Substantieel bijdraagt aan ons streven om alle huishoudens in de provincie Groningen op termijn energieneutraal te maken.
  • Gemeenten, gemeenschappen en kennisinstellingen helpt die bezig zijn om wijken en dorpen energieneutraal te maken.
  • Gemeenten en bedrijven stimuleert en ondersteunt bij het opzetten van voorbeeldlocaties waar inwoners kunnen ervaren en zien wat er mogelijk is op het gebied van energie besparende systemen thuis.
  • Een investeringsfonds opricht voor het verbeteren van de energieprestaties van bedrijven.
  • De ontwikkeling en het gebruik van warmtekoude-opslag bevordert, omdat het een goede manier is om gebouwen te verwarmen en koelen en zorgt voor een daling het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot.
  • Het onderzoek naar geothermie stimuleert, met name in de industrie en tuinbouw. Door geothermie te combineren met warmtenetten waarop industriële restwarmte kan worden aangesloten, wil D66 de warmte nog efficiënter gebruiken.
  • Afspraken maakt met de gemeenten om in hun bestemmingsplannen de realisatie van zowel warmtekoude-opslag als geothermie mogelijk te maken. Goede voorbeelden hiervan zijn de WarmteStad in Groningen en de restwarmteprojecten in bijvoorbeeld Bedum en Hoogezand.
  • Gemeenten helpt om geothermie mogelijk te maken door investeringsfondsen te creëren voor dit doel.
  • Ruimtelijk de mogelijkheden biedt om energie op te slaan en te transporteren.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018