Steun ons en help Nederland vooruit

Gaswinning

Veiligheid waarborgen is een van de zwaarste verantwoordelijkheden voor de overheid. Dat geldt voor de aardbevingsproblematiek en ook voor de dijken, de kwaliteit van open water, drinkwater en lucht.

Aardbevingsproblematiek aanpakken
Zeer actueel is de veiligheid van de grond waar op we leven. De problematiek van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning heeft in de provincie voor grote onrust gezorgd. Die zorgen delen wij. De veiligheid van de Groninger mag niet afhankelijk zijn van de begroting van Nederland. Wij blijven dan ook aandringen op vermindering van de gaswinning. En natuurlijk vinden wij dat de schade aan gebouwen moet worden hersteld en vergoed door de NAM. De provincie heeft de verantwoordelijkheid om daar scherp op toe te zien. Ook moet de provincie richting Den Haag de zorgen en emoties van inwoners vertolken. Wij willen verder dat de aardgasbaten voortaan ten goede komen aan een toekomstgericht fonds naar Noors model.

Kennis vergaren over ondiepe aardbevingen
Ook zien we graag dat we leren van wat er onder onze voeten gebeurt. Het is niet alleen van belang om voortaan aardbevingsbestendig te bouwen en verbouwen. We kunnen ook waardevolle kennis opdoen over ondiepe aardbevingen als gevolg van onnatuurlijke oorzaken. Wij vinden dat de overheid het mogelijk moet maken om deze kostbare kennis te vergaren, gebruiken en exporteren. Wij stellen dan ook voor dat de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen hier fundamenteel en toegepast onderzoek naar gaan doen door een leerstoel of een lectoraat in te stellen. Innovatieve bedrijven in de regio roepen we op om aan dit onderzoek mee te doen.

Kustverdediging
Samen met de waterschappen heeft de provincie de taak erop te zien dat het waterbeheer en de kustverdediging op orde zijn. Wat ons betreft moeten voor ons gebied daarvoor dezelfde hoge eisen gelden als in de rest van het land. Regel deze zaken nu goed voor de toekomst.

Concreet wil D66 dat de provincie:

 • Erop aandringt bij het Rijk dat het aardbevingsgebied het hele gebied is dat last heeft aardbevingen. Aardbevingen stoppen namelijk niet bij gemeente- of provinciegrenzen.
 • Erop aandringt bij het Rijk dat schade- en herstelregelingen naar aanleiding van de aardbevingen voor iedereen geldt die hier last van heeft en erop aandringt dat bouwnormen voor aardbevingsbestendig bouwen zo snel mogelijk duidelijk worden.
 • Erop toeziet dat de uitbreiding van het kerngebied niet ten koste gaat van het huidige kerngebied van de negen gemeenten.
 • Erop toeziet dat de NAM en andere organisaties transparant te werk gaan als het gaat om onderzoek naar aardbevingen.
 • Erop toeziet dat de schadeafhandeling correct en binnen redelijke termijnen geschied.
 • Erop toeziet dat de beschikbare financiële middelen voor het gebied ingezet worden om een duurzame regionale economie te ontwikkelen.
 • Zich hard maakt voor onafhankelijk toezicht op de schadeafhandeling en herstelwerkzaamheden.
 • Zich inzet voor verduurzaming van de woningvoorraad en daarmee voor waardevermeerdering in de aardbevingsregio.
 • Samen optrekt met alle gemeenten die te maken hebben met aardbevingen. Samen staan we sterk.
 • Regelluwe innovatieparken toestaat in het aardbevingsgebied, waar geoefend kan worden met aardbevingsbestendig en energieneutraal bouwen.
 • Eist dat de veiligheidseisen van onze dijken overeen komen met die in de rest van het land.
 • Samenwerkt met het Waterbedrijf Groningen om ervoor te zorgen dat mensen vaker leidingwater in plaats van flessenwater drinken. De promotiecampagne ‘Wotter uut Grunn’ (sic) is hiervoor een goed middel.
 • Samenwerkt met het Waterbedrijf Groningen en het bedrijfsleven om innovaties te realiseren om drinkwater te besparen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018