Steun ons en help Nederland vooruit

Grunneger toal

Wie binnen der groots op dat de pervinzie Grunnen, as eerste in Nederland, n streektoalfunktionoares haar. Wie zellen der op touzain dat dizze funktie van belang blievenkin en as t neudeg is uitbraaid worden kin. t Besloet van de pervinzie om veur de helfte deleerstoule Grunneger toal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen meugelek te mokken is n goud besloet west. Wie willen dit veur de toukomst beholden. Ook zel D66 der opaandringen dat t Nedersaksisch de erkennen onder dail III van het Europese Handvest voor minderheidstalen en talen van minderheden krigt. De pervinzie mot zörgen dat ze der op tiedkloar veur is om in 2018 mit te doun aan aan t Europese congres voor minderheidstalen(FUEN). t Is belangriek om der bie te wezen omdat we doar gewoar worden kinnen en der vanleren kinnen wat andere landen al doan hebben om de toal veur minder-heden aan te pittjen.

As der gounent binnen dij zuch inzetten om de inwoners bewuster te mokken van de weerdevan de Grunneger toal, den mot de pervinzie der op alle meugeleke menaren op inspringen. D66 zel, as der vroag noar komt, n braide moatschoppeleke discussie over t bruken van t Grunnegs steunen. Cultuur als voorwaarde voor de kwaliteit van leven.

Wij zijn er trots op dat de provincie Groningen, als eerste in Nederland, een streektaalfunctionaris had. Wij zullen er op toezien dat deze functie van belang kan blijven en als het nodig is, uitgebreid kan worden. Het besluit van de provincie om voor de helft de leerstoel Groninger taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen mogelijk te maken, is een goed besluit geweest. Wij willen dit voor de toekomst behouden. Ook zal D66 er op aandringen dat het Nedersaksisch de erkenning onder deel III van het Europees Handvest voor minderheidstalen en talen van minderheden krijgt. De provincie moet zorgen dat ze er op tijd klaar voor is om in 2018 deel te nemen aan het Europees congres voor minderheidstalen (FUEN). Het is belangrijk om er bij te zijn omdat we  daar gewaar kunnen worden, en er van kunnen leren, wat andere landen al gedaan hebben om de taal voor minderheden te stimuleren.

Als er enkelen zijn die zich inzetten om de inwoners bewuster te maken van de waarde van de Groninger taal, dan moet de provincie er op alle mogelijke manieren op inspringen. D66 zal, als er vraag naar komt, een brede maatschappelijke discussie over het gebruik van het Gronings steunen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018