Steun ons en help Nederland vooruit

Het Noorden blijft aantrekkelijk

Groningen is een fijne provincie voor jongeren om te wonen, leven en werken. In de gehele provincie wonen veel jongeren die er naar school gaan, werken en uitgaan. D66 wil alle jongeren behouden voor stad en ommeland door te investeren in onderwijs, arbeidsmarkt en bereikbaarheid.

Schoolgaande jeugd en werkende jongeren willen snel en eenvoudig naar school, stage of werk. D66 wil dat het onderwijs in de buurt of op afstand goed en veilig bereikbaar is voor scholieren en studenten. Experimenten met nieuwe vervoersmiddelen kunnen mooie kansen te bieden om mobiliteit te vergroten en het milieu te sparen. Ook nieuwe snelle OV-verbindingen dragen hieraan bij, rechtstreekse verbindingen Stadskanaal – Zernike en Ter Apel – Zernike. D66 pleit voor een pilot voor het laten rijden van een nachtbus tussen de stad Groningen en de grotere kernen in de provincie.

Het onderwijs moet bereikbaar zijn voor jongeren en vervolgens moeten ze er werk mee kunnen vinden. De provincie kan hierbij helpen door de contacten tussen onderwijsinstellingen en werkgevers te versterken: door verbindingen te leggen, samenwerkingsverbanden te ondersteunen en het ondernemersklimaat voor jonge startups te verbeteren.

De komende jaren willen we de denkkracht van kinderen en jongeren nog beter benutten met Staten van kinderen. Verder willen we de Jongerenadviesraad actief betrekken zaken in Provinciale Staten die jongeren raken.

Investeer in het snelste internet, zodat Groningen een goede plek blijft voor (internet)bedrijven om zich te vestigen; bedrijven die ervoor kunnen zorgen dat de provincie aantrekkelijk is voor mensen om hier te komen wonen en werken en voor jongeren om hier te blijven.

D66 wil dat Groningen aantrekkelijk blijft voor jongeren, zodat meer jong-professionals kiezen voor een toekomst in onze provincie. Het is hier groener, er is meer ruimte en de huizen zijn veel goedkoper. Met onderwijs- en onderzoeksinstellingen van topniveau, een goed ondernemings- en startup-klimaat is Groningen dé plek om je leven op te bouwen.

  • Verbeter het vestigingsklimaat voor startups in het ommeland
  • Bedenk creatieve manieren om kernen in de ommelanden aantrekkelijker te maken te als woonplaats voor jongeren en jonge gezinnen
  • Dring aan op stemrecht voor jongeren vanaf zestien jaar
  • Stel een kindercommissaris aan en een Staten van kinderen
  • Zorg dat het 5G-netwerk er snel komt
  • Ga door met de succesvolle Top Dutch-campagne

Laatst gewijzigd op 30 september 2021