Steun ons en help Nederland vooruit

Natuurontwikkeling

Dat Groningen zo’n bijzondere provincie is, komt voor een groot deel door het gevarieerde aanbod aan natuurgebieden. Aan het behoud en de bescherming van natuurgebieden is de afgelopen jaren al veel gedaan. Ook wordt in Groningen gewerkt aan uitbreiding van het natuurnetwerk Nederland, waardoor onder andere in Westerwolde, rondom het Zuidlaardermeer en in het Westerkwartier meer natuur komt. Waar het de komende jaren op aan komt is het teruggeven aan de natuur van braakliggende gronden en het compenseren van effecten van industriële en landbouwgebieden met nieuwe natuur. Wij vinden dat de provincie hier in moet investeren voor de toekomst. Bij de vernieuwing van de regels voor het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer moet de provincie streven naar een kwaliteitsslag in de uitvoering. Het vernieuwde stelsel moet uitgaan van effectief en efficiënt beheer. Bij het agrarisch natuur-en landschapsbeheer moet rekening worden gehouden met het kansrijke vanuit ecologisch perspectief.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018