Steun ons en help Nederland vooruit

Noordelijk landsdeel

D66 is al lange tijd voorstander van de vorming van een noordelijk landsdeel. Er wordt al veel samengewerkt in het noorden, op gebieden als ruimte en economie en bij de belangenbehartiging richting Brussel en Den Haag. Afstemming is nodig om te voorkomen dat provincies tegen elkaar in werken. Naar onze mening is verdergaande samenwerking in Noord-Nederland in het belang van inwoners en bedrijven.

D66 bepleit een fusie van de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen en wil dat wordt onderzocht op welke wijze en langs welke grenzen gefuseerd kan worden. In dit kader moeten beleid en uitvoering onder directe democratisch controle komen te staan. Totdat de fusie een feit is, moet er bovendien een betere democratische controle op het dagelijks bestuur van de huidige samenwerking, de SNN, komen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018