Steun ons en help Nederland vooruit

Open data

Open Data is een van de manieren om de transparantie en kwaliteit van bestuur en besluitvorming te verbeteren. Binnen de provincie en daarbuiten. Door meer informatie verbetert de controle op besluitvormingsprocessen en verbetert de kwaliteit en het draagvlak van besluiten. Daarnaast worden burgerbetrokkenheid, innovatie en ondernemersmogelijkheden in bijvoorbeeld digitale economie gestimuleerd door openheid. Zo kan maatschappelijk aanbesteden een belangrijkere rol krijgen in de provincie. Bijzonder is dat de provincie voorop loopt met open data in vergelijking met andere overheden.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Zoveel mogelijk overheidsinformatie openbaar beschikbaar, vindbaar en bruikbaar maakt zodat een echt openbaar en actief bestuur ontstaat. Stimuleer Groninger gemeenten en gemeenschappelijke regelingen om ‘open spending’ te implementeren.
  • Hackers en IT-ers vraagt om mee te denken over hoe we het open data beleid kunnen verbeteren tijdens een hackaton.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018