Steun ons en help Nederland vooruit

Openbaar vervoer

D66 geeft de voorkeur aan het openbaar vervoer boven het autogebruik. Wij willen dat het gebruik van het OV wordt gestimuleerd, waarbij het OV van hoge kwaliteit dient te zijn om de drempel om met trein of bus te gaan te verlagen, en de auto thuis te laten. Dit betekent dat er hoge frequenties van treinen en bussen nodig zijn, continue verbetering van aansluitingen en het OV gebruiksvriendelijk maken voor mindervaliden. Ook zijn we voorstander van meer vraaggestuurd openbaar vervoer in krimpgebieden.

Om de aantrekkelijkheid van het OV te verbeteren zijn betrouwbaarheid en kwaliteit essentieel. In 2015 vind de nieuwe aanbesteding van het busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe plaats. D66 vindt dat Groningen en Drenthe een proeftuin moeten worden voor het OV. Kwalitatief hoogwaardig door innovatie en gebruik van groene brandstoffen en kleinere bussen.

Concreet wil D66 dat de provincie:

 • De ambitie heeft dat inwoners vanuit de hele regio in principe binnen een uur in de stad kunnen zijn per openbaar vervoer.
 • De spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal laat doortrekken.
 • Een treinverbinding voor personen realiseert tussen Roodeschool en de Eemshaven.
 • Het OV-bureau Groningen-Drenthe een coördinerende rol geeft voor het doelgroepenvervoer.
 • De Westcorridor creëert door aanleg van een hoogwaardige busverbinding tussen Leek, Roden en het Groninger Hoofdstation.
 • De spoorverbinding met de Randstad verbetert.
 • Erop aandringt dat de NS treinen langer in de avond doorrijden van en naar de Randstad.
 • Bij het inplannen van bushaltes op het platteland rekening houdt met de locaties van onderwijsinstellingen.
 • Garandeert dat er centrale bushaltes komen op het platteland voor meerdere kernen die op fietsafstand van elkaar liggen met goede parkeerfaciliteiten voor fietsen en beschutte wachtruimtes.
 • In de aanbesteding voor openbaar vervoer eist dat de vervoerder zorgt voor dynamische reisinformatiesystemen en telefoon-apps om de reizigers meer inzicht te geven in actuele vertrek- en aankomsttijden van bussen.
 • Zorgt voor alternatieve vervoersmogelijkheden in gebieden waar buslijnen worden opgegeven, zoals buurtbussen, regiotaxi’s en vormen van doelgroepenvervoer.
 • Waarborgt dat krimpgebieden en vitale groeigebieden met elkaar in verbinding staan door het investeren in innovatieve vervoersoplossingen en vervoer op maat.
 • In gesprek gaat met vervoerders om de overstapmogelijkheden beter op elkaar af te stemmen.
 • Erop toeziet dat alle stations en bushalten in de provincie bereikbaar zijn voor minder-validen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018