Steun ons en help Nederland vooruit

Samenspraak

Idealiter zorgt de provincie voortdurend voor samenspraak met haar inwoners. Mensen krijgen de kans om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen en de provincie legt ze geen belemmeringen in de weg als ze zelf met goede plannen komen. Wat de provincie wel steeds moet doen is de kaders bewaken en zo nodig richting geven.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Ideeën uit de samenleving serieus neemt, ook als dat betekent dat eigen plannen, wensen of beleidskaders een pas op de plaats moeten maken.
  • Zorgt voor een optimale dienstverlening aan de burgers door ruime openingstijden en vlotte afhandeling van vragen, klachten. Organiseer een loket voor subsidies bijvoorbeeld in plaats van losse potten, schotten en regelingen.
  • Net als de provincies Noord-Holland, Fryslân, Zeeland, Limburg en Utrecht een verordening invoert om het raadgevend en raadplegend referendum mogelijk te maken.
  • Burgers de kans geeft om hun zaken met de provincie buiten werktijd te regelen door een of meer loketten in de avonduren open te stellen of een klantcontactcentrum in te richten.
  • Investeert in een zorgvuldige vergunningverlening en consequente handhaving en vergunningaanvragen binnen de gestelde tijd afhandelt en hier scherp toezicht op houdt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018