Steun ons en help Nederland vooruit

Spreiding van voorzieningen

Daar waar jongeren wegtrekken is een ander ruimtelijk beleid nodig dan in groeigemeenten. Houd rekening met verschillen tussen regio’s binnen de provincie. En weet dat de ene krimpregio niet de andere is. Houd steeds voor ogen dat het gaat om de kwaliteit van voorzieningen, niet de kwantiteit. Dat geldt voor scholen, bibliotheken, winkels en andere voorzieningen. Scheer ze niet over een kam, maar bekijk samen met gemeenten en inwoners wat nodig is in een gemeenschap, wat er al is en hoe dit functioneert.

D66 wil dat de provincie gemeenten stimuleert om kwalitatief goede voorzieningen gezamenlijk te delen. Geef gemeenten de kans zelf met oplossingen te komen als bepaalde voorzieningen op grotere afstand komen te liggen. Wij zijn ervan overtuigd dat inwoners uitstekend in staat zijn zichzelf te mobiliseren en te komen met eigen oplossingen. Dat heeft Oostwold in het Westerkwartier laten zien met een multifunctioneel gebouw met een school, een peuterspeelzaal, sportvoorzieningen, een supermarkt en een dorpshuis. Geef mensen de kans om te experimenteren en zelf te bepalen wat ze nodig hebben.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Meer rekening houdt met de verschillen tussen groei- en krimpregio’s en het ruimtelijk beleid niet op rigide wijze toepast voor de hele provincie.
  • Ruimte biedt om te experimenteren in krimpgebieden met alternatieven voor voorzieningen en mobiliteit.
  • Rekening houdt met de verschillen tussen gemeenschappen en regio’s.
  • De regie neemt als het gaat om de ontwikkeling van winkelgebieden en stevig aanstuurt op clusters van sterke winkelgebieden. Zo voorkomen we verpaupering.
  • Van de krimp een kans maakt door in te zetten op kwalitatief goede voorzieningen blijven bestaan door de hele provincie op goed bereikbare locaties.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018