Steun ons en help Nederland vooruit

Toerisme

D66 vindt dat de provincie een belangrijke aanjagende rol kan spelen om het toerisme naar Groningen te bevorderen. Juist een aantrekkelijk cultureel en sportief klimaat is essentieel voor het aantrekken van bezoekers van buiten. Wij vinden dat er veel meer kan worden gedaan om gebieden aantrekkelijk te maken voor zowel toeristen als voor ondernemers uit de sector. We denken daarbij niet alleen aan de gebruikelijke toeristische bestemming, maar aan een combinatie van natuur, sport, horeca en cultuur.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Combinatiekaartjes laat ontwikkelen die in de hele provincie geldig zijn, zodat bezoekers zowel het Groninger Museum als bijvoorbeeld borgen en musea in het Ommeland kunnen bezoeken.
  • De haven van Lauwersoog een boost geeft en de ontwikkeling van Delfzijl als aantrekkelijke havenstad ondersteunt.
  • Investeert in een degelijke infrastructuur van oplaadpunten voor e-bikes bij horecagelegenheden, recreatievoorzieningen en op plaatsen waar veel toeristen komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018