Steun ons en help Nederland vooruit

Verduurzamen bestaande energieopwekking

Als Noord Nederland de komende jaren dé energieleverancier wil zijn en blijven hoort daar vooralsnog een mix bij van conventionele en duurzame energie. Juist door de combinatie is en blijft Noord-Nederland een betrouwbare leverancier. Daarvoor moeten we alle vormen van duurzame energieopwekking in overweging nemen. De enige uitzondering is wat ons betreft nog steeds kernenergie, die wij niet als duurzaam beschouwen vanwege de risico’s rondom opwekking en opslag van kernafval. Ook zouden we nu geen nieuwe kolencentrale laten neerzetten. Wel vinden we het van belang dat er een duurzame oplossing komt voor de centrale die er nu staat.

Uitwisselen van energie
Verder vinden wij dat er een plan moet komen voor het uitwisselen van energie met de Noordzeeregio’s. De positie van Groningen in de Europese Gasrotonde en de positie van de Eemshaven als servicehaven voor windenergie en mogelijke aanlandingshaven voor vloeibaar aardgas kan ons als provincie veel voorspoed en werkgelegenheid brengen.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Ervoor zorgt dat de centrales op gas en de Eemscentrale hun productie afstemmen op het aanbod van wind- en andere duurzame energiebronnen.
  • Dorpen die komen met initiatieven om hun energiewinning te verduurzamen helpt door belemmeringen weg te nemen en kennis te delen.
  • Hergebruik bevordert van organische materialen uit reststromen als biomassa en deze laat omzetten in groen gas of gebruik in het proces.
  • De industrie stimuleert mee te werken aan energie-uitwisseling en andere slimme samenwerkingsvormen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018