Steun ons en help Nederland vooruit

Waddenzee

De Wadden zijn ons grootste natuurgebied. Naast het Lauwersmeer vinden wij het essentieel dat er werk wordt gemaakt van de natuurontwikkeling in het Eems-Dollardgebied. D66 willen dat we hier laten zien hoe het mogelijk is om een gebied met ruimte voor havens en industrie te combineren met een rijk natuurgebied en behoud van een gezonde leefomgeving. Wij vinden dat dit onder andere kan door een groene Dollarddijk en ‘Groningen aan zee’ bij Delfzijl te bouwen. Zo werken we aan een groen gebied en verbinden we de stad Delfzijl op groene wijze aan de Waddenkust. We gaan hierbij intensief samenwerken met Duitsland. Verder willen we dat de provincie een Deltaprogramma opstelt waarbij zoveel mogelijk wordt ingezet op de gedeelde voordelen van natuurprojecten bijvoorbeeld door het aanleggen van klimaatbuffers te combineren met natuurontwikkeling. En andersom: natuur toepassen bij klimaatprojecten.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Slib uit de Eems laat gebruiken voor de natuur, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de vruchtbaarheid van landbouwgrond of in de bio-economie.
  • Natuur en economie verbindt door een strand aan te leggen: Delfzijl wordt Groningen aan zee.
  • Meerdere projecten mogelijk maakt in het Waddengebied, zoals het uitzetten van vissen die commercieel gevangen kunnen worden, wilderniswandelingen, de promotie van de officieel donkerste regio van het land, experimenten met zouttolerante teelt.
  • Een groene Dollarddijk bouwt en alternatieve, natuurvriendelijke vormen van kustbescherming, zoals de aanleg van een duinenrij achter de dijk onderzoekt.
  • Vaart maakt met de ontwikkeling van het Lauwersmeergebied als aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied

Laatst gewijzigd op 22 november 2018