Steun ons en help Nederland vooruit

Zonne-energie

Het opwekken van zonne-energie is een van de meest duurzame vormen van energiewinning. Particulieren en ondernemers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. D66 wil dat de provincie hiervoor ruimte biedt in haar omgevingsvisie, met als voorwaarde dat de zonnepanelen goed worden ingepast in het landschap. Geef gemeenten de vrijheid om zonne-akkers aan te leggen. Net als bij windparken moet dat wel gebeuren in samenspraak met omwonenden, die hier ook van mee moeten kunnen profiteren.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Het mogelijk maakt dat er meer zonne-akkers komen.
  • Boeren de mogelijkheid biedt om zonnepanelen te plaatsen op hun land.
  • De mogelijkheid van mobiele zonne-akkers onderzoekt of zonne-akkers op tijdelijk braakliggende grond.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018