Steun ons en help Nederland vooruit

Voor de toekomst

Onze visie op de toekomst van Groningen

Energietransitie

Groningen als drijvende kracht van de transitie naar duurzame energie.

Gaswinning & mijnbouw

Wij blijven aandringen op de vermindering van de gaswinning.

Economie & arbeidsmarkt

De Groningse economie draait op volle toeren en de werkgelegenheid stijgt.

Bereikbaarheid & mobiliteit

Om te kunnen bloeien als regio zijn goede verbindingen essentieel.

Ruimtelijke ordening

Samen zorgen we dat Groningen groen, ruim en schoon blijft.

Natuur, water & landbouw

Wij willen de biodiversiteit in onze provincie behouden.

Cultuur, sport en bewegen

D66 wil culturele ontmoetingen en sport en beweging stimuleren.

Verbindend & democratisch bestuur

Wij willen een betrouwbaar, open en toegankelijk bestuur waar inwoners en bedrijven op kunnen rekenen

Het Noorden blijft aantrekkelijk

Groningen is een fijne provincie voor jongeren om te wonen, leven en werken.