Steun ons en help Nederland vooruit

Energie

Groningen als drijvende kracht van de transitie naar duurzame energie

Economie

Groningen is een provincie waar economische kansen liggen

Leven

Als woon-, werk- en leefgebied zijn weinig provincies zo aantrekkelijk als Groningen

Omgeving

Veilig, groen en bereikbaar, dat zijn onze wensen voor deze provincie

Bestuur

Wij willen een betrouwbaar, open en toegankelijk bestuur waar inwoners en bedrijven op kunnen rekenen

Financiën

D66 wil de toekomstige generaties niet opzadelen met grote tekorten

Bereikbaarheid

Om te kunnen bloeien als regio zijn goede verbindingen essentieel

Gaswinning

Wij blijven aandringen op vermindering van de gaswinning