Steun ons en help Nederland vooruit

Wat doet de provincie?

Hoe ziet de provinciale organisatie eruit en voor welke thema's zetten we ons in?

Voor de toekomst

Onze visie op de toekomst van Groningen

Energietransitie

Voor Groningen als drijvende kracht van de energietransitie.

Gaswinning & mijnbouw

Voor de vermindering van de gaswinning en een rechtvaardige schadeafhandeling en versterkingsopgave.

Natuur, water & landbouw

Voor de biodiversiteit en duurzame landbouw in Groningen.

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een goede bereikbaarheid en verbindingen met binnen- en buitenland.

Ruimtelijke ordening

Voor een groen, ruim en schoon Groningen.

Economie & arbeidsmarkt

Voor een sterke economie en een stijgende werkgelegenheid.

Cultuur, sport en bewegen

Voor het stimuleren van culturele ontmoetingen en sport en beweging.

Verbindend & democratisch bestuur

Voor een betrouwbaar, open en toegankelijk bestuur waar inwoners en bedrijven op kunnen rekenen