Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bereikbaarheid

Om te kunnen bloeien als regio zijn goede verbindingen essentieel. Verbindingen via de weg, het spoor en het water. Verbindingen binnen de regio en daarbuiten. Een goede mobiliteit is nodig om jongeren de kans te geven het onderwijs te volgen wat ze nodig hebben. Om werkenden de mogelijkheid te geven flexibel om te gaan met waar ze willen en kunnen werken. Om toeristen en bedrijven te trekken. Hoewel we in Groningen niet vaak in de file staan, valt er wat ons betreft nog het nodige aan de mobiliteit te verbeteren.

Voor infrastructurele projecten hanteert D66 de volgende criteria: veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Infrastructurele projecten en vernieuwingen in het netwerk moeten een duidelijk positief effect hebben op de veiligheid van omwonenden, het moet de leefbaarheid van een buurt ten goede komen, D66 vind dat er zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van duurzame en innovatieve technieken bij de aanleg.

Om te kunnen bloeien als regio zijn goede verbindingen essentieel.