Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Energie

Groningen is de provincie die al decennia het land en de staatskas voorziet van de opbrengsten van aardgas. Het is hoog tijd om de omslag naar duurzame energie te maken: we zijn hard op weg een leidende producent van duurzame energie in Nederland te worden. De Eemshaven is nu al het stopcontact voor Europa. Innovatieve ondernemers en kennisinstellingen in het Noorden werken hard aan technologische oplossingen die de transitie naar duurzame energie mogelijk moeten maken. D66 vindt dat de provincie vol moet inzetten op het bevorderen van deze ontwikkeling.

D66 vindt dat de provincie Groningen samen met de omliggende regio’s ernaar moet streven om koploper te worden als duurzaam energiegebied. De vernieuwing naar duurzame energie levert de regio niet alleen een goed imago en internationaal aanzien op maar ook bedrijvigheid en werkgelegenheid. Landelijk wil D66 dat de duurzame energieopwekking groeit naar 30% in 2030. Daarnaast wil D66 dat in 2050 de volledige energievoorziening in Nederland duurzaam is. In Groningen willen we voorop lopen in dat streven. Ook willen we af van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland en het Midden-Oosten. D66 is van mening dat hiervoor een afgeleide, maar wel bindende taakstelling moet worden afgesproken voor de provincie Groningen voor de komende Staten-periode (tot 2019). D66 wil voorts zoveel mogelijk ruimte bieden aan burgers en bedrijven om hiervoor alternatieven met het gewenste draagvlak te ontwikkelen.

Wij zien grote mogelijkheden als we omschakelen naar het opwekken van energie met behulp van zon, wind, biomassa en aardwarmte. Verder willen we door besparing en isolatie voorkomen dat opgewekte energie weglekt en willen we dat bestaande manieren van gebruik en opwekking schoner en duurzamer plaatsvinden.

Groningen als drijvende kracht van de transitie naar duurzame energie