Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

De provincie Groningen staat er financieel gezien goed voor. In de afgelopen periode heeft de provincie grote investeringen gedaan in de infrastructuur, zoals de N33. Desondanks blijft het eigen vermogen van de provincie aanzienlijk. Tegelijkertijd is het zo dat veel Groninger gemeenten er financieel minder rooskleurig voor staan, zoals de gemeente Ten Boer die recentelijk de artikel 12 status heeft aangevraagd. De decentralisatie zal bij veel gemeenten tot aanzienlijke kosten gaan leiden. Deze ontwikkeling vraagt van de provincie een kwalitatief betere rol als financieel toezichthouder.

D66 staat voor een solide financieel beleid. Wij willen de toekomstige generaties niet opzadelen met grote tekorten. We vinden ook dat de provincie geen bank is. Het is niet de taak van de provincie om financiële resultaten te behalen of een groot eigen vermogen te creëren. Het is belangrijk om geld uit te geven aan zaken die nu en vooral in de toekomst nodig zijn in plaats van het op te potten. Nu investeren zodat we op lange termijn de vruchten kunnen plukken. Dit betekent wel dat we keuzes maken. Keuzes die gebaseerd zijn op wat de mensen in de provincie belangrijk vinden. Maar ook kiezen welke taken daadwerkelijk bij de provincie horen.

In de voorgaande hoofdstukken staan belangrijke aspecten al verder uitgewerkt. In een aantal zaken zal fors geïnvesteerd moeten worden, andere kunnen worden opgepakt door partijen bijeen te brengen zonder dat er extra geld nodig is. Structurele uitgaven moeten we dekken met structurele inkomsten. De incidentele inkomsten die de provincie heeft willen wij inzetten op een manier die op de lange termijn structurele voordelen oplevert. Het toezicht op gemeenten wordt essentieel in de komende jaren. Het is van essentieel belang om tijdig te monitoren als zich problematische situaties voordoen en te investeren in de kwaliteit van het toezicht, zodat de provincie klaar is voor de grotere gemeenten.

De takendiscussie die wij met de inwoners willen voeren heeft veel effect op de begroting. Welke taken gaat de provincie niet meer uitvoeren en welke juist wel? Niets is meer vanzelfsprekend. Op deze manier kan de provincie zich focussen op de zaken die er echt toe doen. De opcenten van de motorrijtuigenbelastingen hanteren wij niet als een sluitstuk van de begroting. Wij willen onderzoeken of wij via deze motorrijtuigenbelasting het gebruik van duurzame vervoersmiddelen kunnen stimuleren.


D66 staat voor een solide financieel beleid